Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uczniów

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie nnw uczniów w InterRisk TU SA VIG. Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 20 000 wynosi 50 zł za pierwsze dziecko.

Najnowsze

Ubezpieczenie uczniów

Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 25 000 wynosi 50 zł za dziecko – polisa EDU-A/P104103 (plik do pobrania)

Informacja dla Rodziców

Rada Rodziców ustaliła, że:
składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł. Rodzic może dokonać jednej wpłaty na konto Rady Rodziców bez względu na liczbę

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

 

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Marta Petera
Wiceprzewodnicząca: Anna Mądrzak
Skarbni

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców