Współpraca patronacka

Uniwersytet Szczeciński: Instytut Kultury Fizycznej

Sprawuje opiekę merytoryczną nad Szkołą Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Pracownicy Instytutu współpracują ze szkołą w zakresie analizy programów szkolenia, badań antropologicznych, fizjologicznych i motorycznych.

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Współpracy przyświeca promowanie humanistyki. Instytut zapewnia uczniom uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez siebie wydarzeniach

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Uczniowie mają możliwość korzystania z bazynaukowej wydziału, biorą udział w sympozjach naukowych i seminariach. Wydział sprawuje mecenat nad uczniami wybitnie zdolnymi

12 Brygada Zmechanizowana im. Generała Broni Józefa Hallera w Szczecinie

Uczniowie klas wojskowych zajęcia praktyczne odbywają na terenie jednostki. Tu przygotowywani są do służby wojskowej. Zapoznają się z podstawowymi prawami i obowiązkami żołnierza.

Polski Związek Piłki Siatkowej

Współpraca szkoleniowa i opieka organizacyjna nad Szkołą Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Powiatowy Urząd Pracy w Policach

Realizacja projektu „Razem w Europie”. Projekt polega na organizowaniu kursów języka angielskiego i niemieckiego oraz podstawowej obsługi komputera dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Policach. Zajęcia są prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół w Policach w ramach wolontariatu

Lokalne Partnerstwo Edukacyjne

Celem porozumienia jest współpraca między instytucjami kształcącymi pracowników a pracodawcami. sygnatariusze porozumienia:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Wydział Współpracy ze Społeczeństwem Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwo Obrony Narodowej oraz z Zespołem ds. Współpracy ze SpołeczeństwemBiuro ds. Programu- decyzją Ministra Obrony Narodowej, zezwalającą na utworzenie z dniem 1 września 2020 r. oddziału przygotowania wojskowego (OPW), Centralny Zlot Klas Mundurowych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Współpraca w zakresie wspólnej polityki promocyjno – informacyjnej mającej na celu pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP;

Komenda Powiatowa Policji w Policach

Współpraca na rzecz edukacji i bezpieczeństwa publicznego, krzewienia postaw patriotycznych i działalności profilaktycznej młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez: propagowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży szkolnej;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach

Propagowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej wśród młodzieży szkolnej; zapoznawanie z bieżącą ofertą szkolnictwa i służby w Państwowej Straży Pożarnej;

Teatr Polski

Zadanie polegające na zorganizowaniu warsztatów teatralnych dla uczniów klasy teatralnej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza; zadaniem warsztatów jest upowszechnianie dóbr kulturalnych,

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support