Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

 

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Marta Petera
Wiceprzewodnicząca: Anna Mądrzak
Skarbnik: Eliza Tomczak
Sekretarz: Izabela Lis

Komisji Rewizyjnej:
Katarzyna Maćkowiak
Anna Kotecka
Sylwia Erlich

wniosek do Rady Rodziców

kontakt:

e-mail: rrzsbiala@gmail.com

lub przez LIBRUS

Najnowsze

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców ustaliła, że:

składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł. Rodzic może dokonać jednej wpłaty na konto Rady Rodziców bez względu na liczb

SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Marta Petera
Wiceprzewodnicząca: Anna Mądrzak
Skarbnik: Ewa Zyga-Jarosz
Sekretarz: Eliza Tomczak

kontakt:
e-mail: r

Ubezpieczenie uczniów

Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 25 000 wynosi 50 zł za dziecko – polisa EDU-A/P104103 (plik do pobrania)

Informacja dla Rodziców

Rada Rodziców ustaliła, że:
składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł. Rodzic może dokonać jednej wpłaty na konto Rady Rodziców bez względu na liczbę