Składa na Radę Rodziców

Składa na Radę Rodziców

Na spotkaniu Rady Rodziców, które miało miejsce 16 września br., podjęto jednogłośnie decyzję m.in. o wysokości rocznej składki na Radę Rodziców.
Kwota pozostała niezmieniona i wynosi 50 zł na rok.
Na ww. temat informacje będą przesyłane na pocztę Librus
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 18124039 431111000041338030
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Dominika Sakowska
RADA RODZICÓW – [email protected]

Najnowsze

Uchwały i Zarządzenia Rady Rodziców

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin Rady Rodziców