Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,
tym roku Rada Rodziców (e-mail: [email protected]) wybrała ofertę InterRisk kont.telefoniczny: 22 575 25 25, jako najlepszą kontynuację ubezpieczenia NNW dzieci z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Zgłoszenie szkody/wpłaty odbywa się BEZ UDZIAŁU SZKOŁY!!!

Zostały zawarte polisy dla 3 sum ubezpieczenia i składek, do którym można dołączyć. Są to:

1. Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 25 000 wynosi 59 zł za dziecko – polisa EDU-A/P136515

2. Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 50 000 wynosi 94 zł za dziecko – polisa EDU-A/P136510

3. Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 80 000 wynosi 134 zł za dziecko – polisa EDU-A/P136513

By dołączyć do polisy wystarczą 3 proste kroki przedstawione w ofercie wirtualnej (w załączeniu).

Zgodnie z instrukcją trzeba wejść na stronę https://liblink.pl/2pUEMOpFBW i wpisać ID Klienta: 5ensr

Ubezpieczenie obejmuje NNW doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, również podczas zajęć pozalekcyjnych / 24 h na dobę / na całym świecie.

Zgłoszenie szkody odbywa się bez udziału Szkoły:

telefonicznie: 22 575 25 25
internetowo: https://liblink.pl/mgRTrSGpHt

OFERTA WAŻNA JEST DO 31.10.2023r.

W przypadku ubezpieczenia kilkorga dzieci z jednej szkoły, JEDNO DZIECKO jest ZWOLNIONE z opłaty za ubezpieczenie. Rodziców w tym przypadku, prosimy o opłacenie składki za pozostałe dzieci i przesłanie drogą e-mailową na adres [email protected] danych dziecka (imię, nazwisko, pesel, klasa) do ZWOLNIENIA z opłaty oraz przesłanie również CERTYFIKATU Z HASŁEM potwierdzającego opłacenie składki za pozostałe dzieci. W odpowiedzi otrzymają Państwo, certyfikat potwierdzający ubezpieczenie dziecka zwolnionego z opłaty. Ubezpieczenie dotyczy tylko dzieci z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Najnowsze

Składa na Radę Rodziców

Uchwały i Zarządzenia Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców