Terminy sprawdzianu i prób sprawności fizycznej do szkoły ponadpodstawowej

Liceum

03 cze 2022

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
do oddziałów dwujęzycznych
w Liceum Ogólnokształcącym

wtorek , 7 czerwca 2022 r.
godz.16.30
sala konferencyjna
II TERMIN 21 czerwca 2022 r. godz. 16.30 sala konferencyjna

Informujemy, że we wtorek 7 czerwca 2022 r. o godz. 16.30 odbędzie się w sali konferencyjnej (budynek hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół) sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych w Liceum Ogólnokształcącym.
Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych 8 czerwca 2022 r. godz. 16.30 sala konferencyjna wyłącznie dla kandydatów, którzy złożyli wraz z wnioskiem oświadczenie o braku możliwości przystąpienia do testów 7 czerwca 2022 r. z powodu Bierzmowania w parafii św. Kazimierza w Policach.
Prosimy, aby kandydaci przynieśli ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem, za pomocą którego będą mogli potwierdzić swoją tożsamość.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
kandydatów do:
klas pierwszych LO SMS – piłka siatkowa
klas pierwszych LO: oddziałów sportowych – piłka nożna chłopców
Oddziału Przygotowania Wojskowego w LO

wtorek, 7 czerwca 2022 r.
godz. 17.30
II TERMIN 21 czerwca 2022 r. godz. 17.30

Informujemy, że we wtorek 7 czerwca 2022 r. o godz. 17.30 odbędą się próby sprawności fizycznej kandydatów do:

  1. klas pierwszych LO SMS – piłka siatkowa – hala widowiskowo – sportowa Zespołu Szkół
    ul. Siedlecka 6
  2. klas pierwszych LO: oddziałów sportowych – piłka nożna chłopców – stadion piłkarski KP „Chemik” Police ul. Siedlecka 2
  3. Oddziału Przygotowania Wojskowego w LO – boisko do piłki koszykowej przed budynkiem głównym Zespołu Szkół ul. Siedlecka 6

Dodatkowy termin prób sprawności fizycznej 8 czerwca 2022 r. godz. 17.30, w miejscach jak powyżej, wyłącznie dla kandydatów, którzy złożyli wraz z wnioskiem oświadczenie o braku możliwości przystąpienia do testów 7 czerwca 2022 r. z powodu Bierzmowania w parafii św. Kazimierza w Policach.
Prosimy, aby kandydaci przynieśli ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem, za pomocą którego będą mogli potwierdzić swoją tożsamość.

Najnowsze

Informacje

Egzamin ECDL

9.06.2022r. odbył się w naszej szkole drugi w tym roku szkolnym egzamin ECDL do którego przystąpiło dwóch  uczniów klasy 8PA Marcel Mruklik i Michał Wyrwicz. Marcel i Michał zaliczyli egz (...)

Liceum

10 cze 2022

Wydarzenie

Wizyta studyjna w Wolinie

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet: II. Efektywn (...)

Liceum

03 cze 2022

Wydarzenie

Szkolny Turniej Piłki Siatkowej

W dniu 1 czerwca 2022r. z okazji ,,Dnia Dziecka’’ odbyły się zawody sportowe pod nazwą ,,Szkolny Turniej Piłki Siatkowej’’, zorganizowane dla uczniów klas ponadpodstawowych Zespołu Sz (...)

Liceum

03 cze 2022