Stypendia naukowe Grupy Azoty

Technikum

12 kwi 2023

Grupa Azoty Police przyznała stypendia uczniom za najlepsze wyniki w nauce i wzorowo odbytą praktykę w spółce. Nagrody wręczył Mariusz Grab – prezes Grupy Azoty Police. Stypendia trafiły do czterech uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, o profilu technik technologii chemicznej, z którym policka spółka współpracuje od 2014 roku. W tym czasie Grupa Azoty Police, wyposażyła laboratorium do praktycznej nauki zawodu oraz objęła patronatem kierunek technik technologii chemicznej.

Inicjatywa stypendialna Grupy Azoty Police ma dla uczniów wymiar motywacyjny. Pokazuje, że warto inwestować we własny rozwój i umiejętności, gdyż najlepsi zostaną nagrodzeni, nie tylko finansowo, ale również ofertą stażu i pracy.

Małgorzata Berg

Najnowsze

Informacje

Odbiór dyplomów DSDII

Zapraszamy po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSD II sekretariatu dyrektora szkoły (pokój 100). Uczniowie lub ich rodzice zgłaszający się po dyplom/zaświadczenie powinn (...)

Liceum

19 maj 2023

Wydarzenie

Staże zawodowe w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ukończone

Jedenaścioro uczniów klasy 4TTCg, ukończyło półroczne staże w Grupie Azoty Police. Uczniowie czwartej klasy kierunku kształcenia Technik Technologii Chemicznej odbywali zajęcia według ust (...)

Technikum

28 kwi 2023