Neuwied David-Roentgen -Schule

Szkoła Zawodowa im. Davida Roentgena w Neuwied kształci swoich uczniów w wielu zawodach m. in. elektrotechnik, technik budowlany, technik obróbki drewna, a jednocześnie dostrzega ważność partnerstwa międzynarodowego. Współpraca Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza z David- Roentgen-Schule w Neuwiedtrwa nieprzerwanie od 1991 roku.

Rok rocznie uczniowie i nauczyciele obu szkół uczestniczą we wspólnych projektach integracyjnych.

Tradycją stały się już wymiany młodzieżowe. Od kilku lat realizowane są w Neuwied w ramach programu Leonardo da Vinci także staże uczniów technikum zawodowego z Polic.