Löcknitz Deutsch-Polnisches Gymnasium

Police do Europy weszły znacznie wcześniej niż pozostała część Polski. W roku szkolnym 1995/96 pierwsi uczniowie z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach rozpoczęli naukę w Löcknitz, w Niemczech, a tamtejsze gimnazjum otrzymało nazwę “Niemiecko-Polskie Gimnazjum”. 10 sierpnia 1995 roku 28 uczniów z Polic zasiliło klasy dziewiąte i zasiadło w szkolnych ławkach w Löcknitz, by po 4 latach nauki zdobyć niemiecką maturę. Od tej chwili nieprzerwanie rozwija się niemiecko-polska edukacja.

Niemiecko – Polskie Gimnazjum w Löcknitz to Szkoła Europejska o niepowtarzalnym charakterze. Stwarza młodym Polakom i Niemcom możliwość wspólnego przygotowania się do życia w „Europie bez granic”.