Projekt PO WER

24 lut 2022

Projekt Kultura łączy szkoły (Cultural Schoolnet), zakłada współpracę szkół z Hiszpanii i Polski zwieńczoną spotkaniem projektowym, w ramach którego grupa 15 uczniów z dwoma opiekunami odwiedzi szkołę hiszpańską w La Corunii. Podczas 7-dniowej wizyty uczniowie polscy i hiszpańscy będą wspólnie pracować według ustalonego programu budując wspólne relacje, wymieniając się doświadczeniami i opiniami. Uczniowie zapoznają się z okolicą La Corunii, która obfituje w obiekty UNESCO, a także zaprezentują hiszpańskim rówieśnikom polski dorobek kulturowy widziany oczami uczniów. Głównym celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczestników, a tematyka skupia się na spuściźnie i różnorodności kulturowej obydwu krajów. Projekt jest skierowany głównie do uczniów klas o profilu dwujęzycznym, chcących zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych. Rezultatem projektu ma być nabycie bądź rozwój kompetencji kluczowych przez uczestników, a wśród produktów projektu będą filmy i ulotki o charakterze informacyjnym. Językiem służącym do komunikacji jest język angielski, ponieważ stał się on obecnie językiem Lingua Franca, a jednym z celów naszego projektu jest dać uczniom szansę, aby się go uczyć w realnych sytuacjach, zwiększyć motywację uczniów do mówienia w celu komunikowania się, wzbudzić zainteresowanie językiem angielskim jako narzędziem komunikacji, a nie tylko przedmiotem w szkole. Projekt ma na celu zmianę podejścia uczestników do języków w taki sposób, aby rozumieli różnorodność językową, ale zwiększyliby swoje kompetencje językowe poprzez komunikację w języku angielskim.
Uczniowie wezmą także udział w programie przygotowań , który zakłada zajęcia językowe, kulturowe, i pedagogiczne, mające pomóc uczestnikom poradzić sobie w sytuacjach nowych, w nowym środowisku, w obcym języku. Poprzez skierowane na uczniów działania, chcemy pomóc im wykształcić lub wzmocnić cechy takie jak zwiększenie poczucia własnej wartości, wiara w swoje siły, a także zachęcić do rozwijania siebie i kształtowania umiejętności inter- i intra- personalnych, które cechują osobę tolerancyjną i otwartą, a które zwiększą szanse beneficjentów także na europejskim rynku pracy. Projekt i jego produkty i rezultaty zostaną spopularyzowane w samej placówce i w innych polickich instytucjach edukacyjnych, na stronach internetowych szkoły oraz na Facebooku. Szkoły będą również popularyzować ideę projektu podczas Dni Otwartych szkoły i podczas spotkań rodziców, spotkań uczniów, a także w lokalnej prasie.

Najnowsze

Wydarzenie

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

W piątek 16 lutego br. uczniowie ostatnich klas liceum i technikum spotkali się z funkcjonarius

Liceum

19 lut 2024

Wydarzenie

DZIEŃ OTWARTY SP NR 9

Serdecznie zapraszamy wszystkich sześciolatków wraz z rodzicami na Dzień Otwarty  Szkoły Pod

Podstawowa

09 lut 2024

Konkurs

Terminy III etapu konkursów kuratoryjnych

W terminie 19 luty 2024 r. – 01

Podstawowa

09 lut 2024

Wydarzenie

Bieg po zdrowie

7 lutego, w klasie 4PA, odbyły się zajęcia z programu profilaktycznego „Bieg po zdrowie&

Podstawowa

09 lut 2024