Projekt PO WER

24 lut 2022

Projekt Kultura łączy szkoły (Cultural Schoolnet), zakłada współpracę szkół z Hiszpanii i Polski zwieńczoną spotkaniem projektowym, w ramach którego grupa 15 uczniów z dwoma opiekunami odwiedzi szkołę hiszpańską w La Corunii. Podczas 7-dniowej wizyty uczniowie polscy i hiszpańscy będą wspólnie pracować według ustalonego programu budując wspólne relacje, wymieniając się doświadczeniami i opiniami. Uczniowie zapoznają się z okolicą La Corunii, która obfituje w obiekty UNESCO, a także zaprezentują hiszpańskim rówieśnikom polski dorobek kulturowy widziany oczami uczniów. Głównym celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczestników, a tematyka skupia się na spuściźnie i różnorodności kulturowej obydwu krajów. Projekt jest skierowany głównie do uczniów klas o profilu dwujęzycznym, chcących zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych. Rezultatem projektu ma być nabycie bądź rozwój kompetencji kluczowych przez uczestników, a wśród produktów projektu będą filmy i ulotki o charakterze informacyjnym. Językiem służącym do komunikacji jest język angielski, ponieważ stał się on obecnie językiem Lingua Franca, a jednym z celów naszego projektu jest dać uczniom szansę, aby się go uczyć w realnych sytuacjach, zwiększyć motywację uczniów do mówienia w celu komunikowania się, wzbudzić zainteresowanie językiem angielskim jako narzędziem komunikacji, a nie tylko przedmiotem w szkole. Projekt ma na celu zmianę podejścia uczestników do języków w taki sposób, aby rozumieli różnorodność językową, ale zwiększyliby swoje kompetencje językowe poprzez komunikację w języku angielskim.
Uczniowie wezmą także udział w programie przygotowań , który zakłada zajęcia językowe, kulturowe, i pedagogiczne, mające pomóc uczestnikom poradzić sobie w sytuacjach nowych, w nowym środowisku, w obcym języku. Poprzez skierowane na uczniów działania, chcemy pomóc im wykształcić lub wzmocnić cechy takie jak zwiększenie poczucia własnej wartości, wiara w swoje siły, a także zachęcić do rozwijania siebie i kształtowania umiejętności inter- i intra- personalnych, które cechują osobę tolerancyjną i otwartą, a które zwiększą szanse beneficjentów także na europejskim rynku pracy. Projekt i jego produkty i rezultaty zostaną spopularyzowane w samej placówce i w innych polickich instytucjach edukacyjnych, na stronach internetowych szkoły oraz na Facebooku. Szkoły będą również popularyzować ideę projektu podczas Dni Otwartych szkoły i podczas spotkań rodziców, spotkań uczniów, a także w lokalnej prasie.

Najnowsze

Informacje

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy siódmej szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – test predyspozycji ję

Podstawowa

20 maj 2022

Informacje

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Har

Podstawowa

12 maj 2022

Informacje

DSD II – odbiór dyplomów i zaświadczeń

Zapraszamy uczniów po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSD II do sekretari

Liceum

12 maj 2022

Informacje

Prezentacja projektu zawodowego „studiujepracuje.pl”

W dniu 29 kwietnia w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu za

Branżowa

06 maj 2022