Projekt PO WER

24 lut 2022

Projekt Kultura łączy szkoły (Cultural Schoolnet), zakłada współpracę szkół z Hiszpanii i Polski zwieńczoną spotkaniem projektowym, w ramach którego grupa 15 uczniów z dwoma opiekunami odwiedzi szkołę hiszpańską w La Corunii. Podczas 7-dniowej wizyty uczniowie polscy i hiszpańscy będą wspólnie pracować według ustalonego programu budując wspólne relacje, wymieniając się doświadczeniami i opiniami. Uczniowie zapoznają się z okolicą La Corunii, która obfituje w obiekty UNESCO, a także zaprezentują hiszpańskim rówieśnikom polski dorobek kulturowy widziany oczami uczniów. Głównym celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczestników, a tematyka skupia się na spuściźnie i różnorodności kulturowej obydwu krajów. Projekt jest skierowany głównie do uczniów klas o profilu dwujęzycznym, chcących zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych. Rezultatem projektu ma być nabycie bądź rozwój kompetencji kluczowych przez uczestników, a wśród produktów projektu będą filmy i ulotki o charakterze informacyjnym. Językiem służącym do komunikacji jest język angielski, ponieważ stał się on obecnie językiem Lingua Franca, a jednym z celów naszego projektu jest dać uczniom szansę, aby się go uczyć w realnych sytuacjach, zwiększyć motywację uczniów do mówienia w celu komunikowania się, wzbudzić zainteresowanie językiem angielskim jako narzędziem komunikacji, a nie tylko przedmiotem w szkole. Projekt ma na celu zmianę podejścia uczestników do języków w taki sposób, aby rozumieli różnorodność językową, ale zwiększyliby swoje kompetencje językowe poprzez komunikację w języku angielskim.
Uczniowie wezmą także udział w programie przygotowań , który zakłada zajęcia językowe, kulturowe, i pedagogiczne, mające pomóc uczestnikom poradzić sobie w sytuacjach nowych, w nowym środowisku, w obcym języku. Poprzez skierowane na uczniów działania, chcemy pomóc im wykształcić lub wzmocnić cechy takie jak zwiększenie poczucia własnej wartości, wiara w swoje siły, a także zachęcić do rozwijania siebie i kształtowania umiejętności inter- i intra- personalnych, które cechują osobę tolerancyjną i otwartą, a które zwiększą szanse beneficjentów także na europejskim rynku pracy. Projekt i jego produkty i rezultaty zostaną spopularyzowane w samej placówce i w innych polickich instytucjach edukacyjnych, na stronach internetowych szkoły oraz na Facebooku. Szkoły będą również popularyzować ideę projektu podczas Dni Otwartych szkoły i podczas spotkań rodziców, spotkań uczniów, a także w lokalnej prasie.

Najnowsze

Wydarzenie

Europejski Dzień Języków w Zespole Szkół

W poniedziałek 26 września dołączyliśmy do grona szkół świętujących różnorodność j

Branżowa

28 wrz 2022

Informacje

DSD I i DSD I PRO – odbiór dyplomów i zaświadczeń

Zapraszamy po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSD I oraz DSD I PRO do sekr

Liceum

14 wrz 2022

Konkurs

Otwarcie pływalni

Informujemy, że od jutra po wakacyjnej przerwie zostaje otwarta pływalnia. Zapraszamy!

Wszystkie

07 wrz 2022

Wydarzenie

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Informujemy, że 1 września w naszej szkole odbędzie się Wojewódzka Inauguracja roku szkolneg

Branżowa

30 sie 2022