Wizyta studyjna w Wolinie

Liceum

03 cze 2022

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 rozwój ekonomii społecznej (nr projektu POWR02.09.00 – 00-00-0064/19). Dzięki wsparciu szkoła uzyska środki na organizację wizyty studyjnej dla uczniów w przedsiębiorstwie społecznym. W poniedziałek 30 maja uczniowie z 2 THZ i 3 TZ oraz uczniowie z liceum ogólnokształcącego wybrali się do Wolina, do Centrum Słowian i Wikingów JOMSBORG – VINETA WOLIN. Spędziliśmy ciekawie czas, poznając tajniki życia Słowian i Wikingów z przed 1000 lat. Celem wycieczki było wyposażenie młodzieży w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie wiedzy o podmiotach ekonomii społecznej. W ramach projektu szkoła otrzymała do testowania pakiet edukacyjny zawierający gry dydaktyczne, ćwiczenia multimedialne, scenariusze do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi oraz poradnik zakładania spółdzielni uczniowskiej. Materiały były testowane na lekcjach doradztwa zawodowego, wiedzy o społeczeństwie i zajęciach z wychowawcą. Nauczyciele otrzymali również scenariusze zajęć dodatkowych przeznaczonych dla uczniów, którzy wiążą swoja przyszłość z  trzecim sektorem, interesują się wolontariatem, planują założyć organizację pozarządową lub spółdzielnię uczniowską.

Joanna Draczyńska – wychowawca klasy, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości
Dorota Kobylińska – Huk nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
Rafał Czarnecki – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
Grzegorz Rudalski – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
Monika Andrzejewska – doradca zawodowy

Najnowsze

Informacje

Egzamin ECDL

9.06.2022r. odbył się w naszej szkole drugi w tym roku szkolnym egzamin ECDL do którego przystąpiło dwóch  uczniów klasy 8PA Marcel Mruklik i Michał Wyrwicz. Marcel i Michał zaliczyli egz (...)

Liceum

10 cze 2022

Wydarzenie

Szkolny Turniej Piłki Siatkowej

W dniu 1 czerwca 2022r. z okazji ,,Dnia Dziecka’’ odbyły się zawody sportowe pod nazwą ,,Szkolny Turniej Piłki Siatkowej’’, zorganizowane dla uczniów klas ponadpodstawowych Zespołu Sz (...)

Liceum

03 cze 2022

Informacje

Terminy sprawdzianu i prób sprawności fizycznej do szkoły ponadpodstawowej

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
do oddziałów dwujęzycznych
w Liceum Ogólnokształcącym

Liceum

03 cze 2022