UWAGA MATURZYŚCI

Liceum

07 lip 2023

UWAGA MATURZYŚCI

 1. Świadectwa maturalne będą wydawane 7 lipca 2023r. (poniedziałek) od godz. 11.00 do 14.00 w sekretariacie uczniowskim (gab.45).
  Świadectwa odbiera się osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości. W wyjątkowych przypadkach świadectwo może odebrać inna osoba, o ile absolwent przekaże jej pisemne upoważnienie. W upoważnieniu musi być wskazany dokument tożsamości upoważnionej osoby, np. seria i nr dowodu osobistego.
  Od 10 lipca świadectwa maturalne będzie można odebrać również w sekretariacie uczniowskim w godzinach 8.00 – 14.00.
 2. Do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2023r. może przystąpić maturzysta, który:
  • przystąpił do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz ustnej i nie uzyskał 30% punktów tylko z jednego egzaminu,
  • przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 3. Zgłoszeń na egzamin poprawkowy (na drukach z OKE – załącznik 7 Procedur Maturalnych) należy dokonać w terminie do 13 lipca 2023r. w gabinecie 124 lub w sekretariacie na pierwszym piętrze – gabinet 100.
 4. Egzaminy poprawkowy będzie przeprowadzony w terminach;
  • 21 sierpnia 2023r. (poniedziałek) – część ustna,
  • 22 sierpnia 2023r. (wtorek) – część pisemna.

  Szczegółowa informacja o terminie i miejscu zdawania egzaminów poprawkowych matury będzie ogłoszona po 16 sierpnia 2023r.

Najnowsze

Wydarzenie

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

W piątek 16 lutego br. uczniowie ostatnich klas liceum i technikum spotkali się z funkcjonariuszami Policji, którzy zachęcali młodzież do podjęcia pracy w Policji i studiów w Wyższej Szkol (...)

Liceum

19 lut 2024

Informacje

Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej

Wydarzenie

,,FERIE NA SPORTOWO 2024’’

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS PONADPODSTAWOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH

obowiązuje od 15.01. do 26.01.2024r.

 

PONIE (...)

Branżowa

12 sty 2024

Wydarzenie

Bezpieczne ferie

Zbliżają się ferie zimowe. W trosce o bezpieczeństwo wychowanków, w internacie odbyło się spotkanie z terapeutką do spraw uzależnień – panią Dorotą Dudziak, która jest realizator (...)

Branżowa

12 sty 2024