UWAGA MATURZYŚCI

Liceum

07 lip 2023

UWAGA MATURZYŚCI

 1. Świadectwa maturalne będą wydawane 7 lipca 2023r. (poniedziałek) od godz. 11.00 do 14.00 w sekretariacie uczniowskim (gab.45).
  Świadectwa odbiera się osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości. W wyjątkowych przypadkach świadectwo może odebrać inna osoba, o ile absolwent przekaże jej pisemne upoważnienie. W upoważnieniu musi być wskazany dokument tożsamości upoważnionej osoby, np. seria i nr dowodu osobistego.
  Od 10 lipca świadectwa maturalne będzie można odebrać również w sekretariacie uczniowskim w godzinach 8.00 – 14.00.
 2. Do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2023r. może przystąpić maturzysta, który:
  • przystąpił do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz ustnej i nie uzyskał 30% punktów tylko z jednego egzaminu,
  • przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 3. Zgłoszeń na egzamin poprawkowy (na drukach z OKE – załącznik 7 Procedur Maturalnych) należy dokonać w terminie do 13 lipca 2023r. w gabinecie 124 lub w sekretariacie na pierwszym piętrze – gabinet 100.
 4. Egzaminy poprawkowy będzie przeprowadzony w terminach;
  • 21 sierpnia 2023r. (poniedziałek) – część ustna,
  • 22 sierpnia 2023r. (wtorek) – część pisemna.

  Szczegółowa informacja o terminie i miejscu zdawania egzaminów poprawkowych matury będzie ogłoszona po 16 sierpnia 2023r.

Najnowsze

Konkurs

47 OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Drodzy Uczniowie Liceum i Technikum,
już 6 listopada 2023r. odbędzie się etap szkolny 47 Olimpiady Języka Niemieckiego. Chęć wzięcia w nim udziału zgłoście swoim nauczycielom język (...)

Liceum

02 paź 202

Informacje

POWIATOWY ANTYNARKOTYKOWY PUNKT WSPARCIA

(...)

Branżowa

26 wrz 2023

Informacje

Odbiór dyplomów DSDI i DSDI Pro

Zapraszamy po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSDI i DSDI Pro do sekretariatu dyrektora szkoły (pokój 100). Uczniowie lub ich rodzice zgłaszający się po dyplom/zaświadc (...)

Liceum

01 wrz 2023

Informacje

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 odbędzie się 04 września 2023 r. o godzinie 9.00 w hali Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza. Zapraszamy.

(...)

Branżowa

01 wrz 2023