UWAGA MATURZYŚCI

Liceum

07 lip 2023

UWAGA MATURZYŚCI

 1. Świadectwa maturalne będą wydawane 7 lipca 2023r. (poniedziałek) od godz. 11.00 do 14.00 w sekretariacie uczniowskim (gab.45).
  Świadectwa odbiera się osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości. W wyjątkowych przypadkach świadectwo może odebrać inna osoba, o ile absolwent przekaże jej pisemne upoważnienie. W upoważnieniu musi być wskazany dokument tożsamości upoważnionej osoby, np. seria i nr dowodu osobistego.
  Od 10 lipca świadectwa maturalne będzie można odebrać również w sekretariacie uczniowskim w godzinach 8.00 – 14.00.
 2. Do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2023r. może przystąpić maturzysta, który:
  • przystąpił do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz ustnej i nie uzyskał 30% punktów tylko z jednego egzaminu,
  • przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 3. Zgłoszeń na egzamin poprawkowy (na drukach z OKE – załącznik 7 Procedur Maturalnych) należy dokonać w terminie do 13 lipca 2023r. w gabinecie 124 lub w sekretariacie na pierwszym piętrze – gabinet 100.
 4. Egzaminy poprawkowy będzie przeprowadzony w terminach;
  • 21 sierpnia 2023r. (poniedziałek) – część ustna,
  • 22 sierpnia 2023r. (wtorek) – część pisemna.

  Szczegółowa informacja o terminie i miejscu zdawania egzaminów poprawkowych matury będzie ogłoszona po 16 sierpnia 2023r.

Najnowsze

Wydarzenie

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami

Serdecznie zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas i konsultacje z nauczycielami według harmonogramu zamieszczonego poniżej, które odbędą się 24.05.2024r.

Wydarzenie

Giełda szkół

W sobotę 11 maja br. nasza szkoła wzięła udział w giełdzie szkół, która odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Były szczecińskie licea, szkoły branżowe i (...)

Branżowa

16 maj 2024

Wydarzenie

Warsztaty profilaktyczne

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się już kolejne warsztaty profilaktyczne. Dzięki Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie ucznie wieli udział w (...)

Branżowa

29 kwi 2024