Kursy języka niemieckiego

Wszystkie

23 lis 2021

Zapraszamy na kursy języka niemieckiego przygotowujące do kontynuowania nauki w Szkole Europejskiej Niemiecko – Polskim Gimnazjum EDPG Löcknitz. Kurs będzie odbywał się 4 godziny w tygodniu (2 x 45 min). Koszt kursu 380 zł miesięcznie.

10 września 2021r. – ostateczny termin przyjęcia zgłoszenia woli uczestnictwa w kursie języka niemieckiego  na drukach dostępnych poniżej.

17 września 2021 r. godz. 16.00 – spotkanie organizacyjne dla rodziców,  test poziomujący uczestników kursu.

22 września 2021 r.  podanie do informacji rodzica przydział ucznia do grupy zgodnie z wynikiem testu poziomującego.

od 04 październik 2021 r. rozpoczęcie kursu języka niemieckiego

Prosimy o odesłanie druku na adres e-mail: sek@zspolice.pl

Formularz zgłoszeniowy – kurs języka niemieckiego

Najnowsze

Informacje

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy siódmej szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – test predyspozycji językowych
dla kandydatów
do klasy siódmej szkoły po (...)

Podstawowa

20 maj 2022

Informacje

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – maj 2022r.

(...)

Podstawowa

12 maj 2022

Informacje

DSD II – odbiór dyplomów i zaświadczeń

Zapraszamy uczniów po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSD II do sekretariatu dyrektora szkoły (pokój 100). Uczniowie lub ich rodzice zgłaszający się po dyplom powinni p (...)

Liceum

12 maj 2022

Informacje

Prezentacja projektu zawodowego „studiujepracuje.pl”

W dniu 29 kwietnia w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu zawodowego „studiujepracuje.pl”. Skorzystali z niej uczniowie z klasy 3 Bag, 3 Bbg Szkoły Branżo (...)

Branżowa

06 maj 2022