Kolejna dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej

Wszystkie

23 lis 2021

Kolejna dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Policach

Powiat Policki podpisał kolejną już umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej, na mocy której otrzymał dotację w wysokości 12.800,00 zł na zakup kurtek dla uczniów w ramach wyposażenia specjalistycznego dla Oddziału Przygotowania Wojskowego funkcjonującego w Zespole Szkół w Policach.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego stanowi, iż szkoły ponadpodstawowe  mają możliwość wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego.

Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach powstał Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW), który planowo wspierany jest za pomocą dotacji celowych, jak również zwiększonej subwencji oświatowej.

Najnowsze

Informacje

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy siódmej szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – test predyspozycji językowych
dla kandydatów
do klasy siódmej szkoły po (...)

Podstawowa

20 maj 2022

Informacje

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – maj 2022r.

(...)

Podstawowa

12 maj 2022

Informacje

DSD II – odbiór dyplomów i zaświadczeń

Zapraszamy uczniów po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSD II do sekretariatu dyrektora szkoły (pokój 100). Uczniowie lub ich rodzice zgłaszający się po dyplom powinni p (...)

Liceum

12 maj 2022

Informacje

Prezentacja projektu zawodowego „studiujepracuje.pl”

W dniu 29 kwietnia w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu zawodowego „studiujepracuje.pl”. Skorzystali z niej uczniowie z klasy 3 Bag, 3 Bbg Szkoły Branżo (...)

Branżowa

06 maj 2022