Ekonomia społeczna dla szkół

Wszystkie

23 lis 2021

W bieżącym roku szkolnym szkolą bierze odział w projekcie pn. „Ekonomia społeczna dla szkól” dofinansowanym  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (nr projektu POWR02.09.00 – 00-00-0064/19).

Przedsięwzięcie to jest realizowane w wybranych szkołach ogólnokształcących i zawodowych na terenie całej Polski przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina wraz z partnerami: Fundacja Pasja i Regionalnym Centrum Młodzieży.

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do planowania ścieżek kariery uczniowskiej i zawodowej poprzez wyposażenie nauczycieli w niezbędna wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii społecznej  oraz nowoczesny i atrakcyjny warsztat pracy. W ramach projektu szkolą otrzymała do testowania pakiet edukacyjny zawierający gry dydaktyczne, ćwiczenia multimedialne, scenariusze do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi oraz poradnik zakładania spółdzielni uczniowskiej. Materiały będą testowane na lekcjach doradztwa zawodowego, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie  i  zajęciach z wychowawca. Nauczyciele  otrzymali również scenariusze zajęć dodatkowych przeznaczonych dla uczniów, którzy wiążą swoja przyszłość z  trzecim sektorem, interesują się wolontariatem, planują założyć organizacje pozarządowa lub spółdzielnie uczniowska.  Dodatkowo szkolą uzyska środki na organizacje wizyty studyjnej dla uczniów w przedsiębiorstwie społecznym.

Najnowsze

Informacje

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy siódmej szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – test predyspozycji językowych
dla kandydatów
do klasy siódmej szkoły po (...)

Podstawowa

20 maj 2022

Informacje

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – maj 2022r.

(...)

Podstawowa

12 maj 2022

Informacje

DSD II – odbiór dyplomów i zaświadczeń

Zapraszamy uczniów po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSD II do sekretariatu dyrektora szkoły (pokój 100). Uczniowie lub ich rodzice zgłaszający się po dyplom powinni p (...)

Liceum

12 maj 2022

Informacje

Prezentacja projektu zawodowego „studiujepracuje.pl”

W dniu 29 kwietnia w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu zawodowego „studiujepracuje.pl”. Skorzystali z niej uczniowie z klasy 3 Bag, 3 Bbg Szkoły Branżo (...)

Branżowa

06 maj 2022