POWER – Kultura łączy szkoły

21 mar 2021

W naszej szkole obecnie jest realizowany projekt POWER. Projekt ”Kultura łączy szkoły”(Cultural Schoolnet), zakłada współprace˛ szkół z Hiszpanii i Polski zwieńczona˛ spotkaniem projektowym, w ramach którego grupa 15 uczniów z dwoma opiekunami odwiedzi szkolę hiszpańską. Podczas 7-dniowej wizyty uczniowie polscy i hiszpańscy będą wspólni pracować według ustalonego programu budując wspólne relacje, wymieniając się doświadczeniami i opiniami. Głównym celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczestników, a tematyka skupia się na spuściźnie i różnorodności kulturowej obydwu krajów. Projekt jest skierowany głównie do uczniów klas o profilu dwujęzycznym, chcących zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno – komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych. Rezultatem projektu ma być nabycie bądź rozwój kompetencji kluczowych przez uczestników, a wśród produktów projektu będą filmy i ulotki o charakterze informacyjnym, mające na celu upowszechnianie tego projektu. Językiem służącym do komunikacji jest język angielski, ponieważ stał się on obecnie językiem Lingua Franca,a jednym z celów naszego projektu jest dać uczniom szansę, aby się go uczyć, zwiększyć motywację uczniów do mówienia w celu komunikowania się, wzbudzić zainteresowanie językiem angielskim jako narzędziem komunikacji, a nie tylko przedmiotem w szkole. Projekt ma na celu zmian˛e podejścia uczestników do języków w taki sposób, aby rozumieli różnorodność językową, ale zwiększyliby swoje kompetencje językowe poprzez komunikację w języku angielskim.

Najnowsze

Informacje

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy siódmej szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – test predyspozycji ję

Podstawowa

20 maj 2022

Informacje

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Har

Podstawowa

12 maj 2022

Informacje

DSD II – odbiór dyplomów i zaświadczeń

Zapraszamy uczniów po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSD II do sekretari

Liceum

12 maj 2022

Informacje

Prezentacja projektu zawodowego „studiujepracuje.pl”

W dniu 29 kwietnia w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu za

Branżowa

06 maj 2022