Warsztaty na uczelni…

Liceum

26 kwi 2023

Uczniowie rozszerzonej chemii postanowili zgłębić ten fascynujący świat w praktyce na warsztatach przeprowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznym. Warsztaty dotyczyły jakościowej analizy wybranych kationów i anionów. Przeprowadzając szereg reakcji w roztworach wodnych potwierdzali obecność lub nieobecność konkretnych jonów. Wykrywali jony ołowiu, rtęci, miedzi, kobaltu. Otrzymywali błękit pruski, smoczą krew i reakcje obrączkową. Było to nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również pouczające i pozwalające podsumować cztery lata chemii.

Anna Golla

Najnowsze

Informacje

Odbiór dyplomów DSDII

Zapraszamy po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSD II sekretariatu dyrektora szkoły (pokój 100). Uczniowie lub ich rodzice zgłaszający się po dyplom/zaświadczenie powinn (...)

Liceum

19 maj 2023