ODBIÓR KART ODPOWIEDZI, KODÓW UCZESTNIKÓW ORAZ HASEŁ DOSTĘPU DO PLIKÓW TESTOWYCH – ETAP II – REJONOWY

Podstawowa

13 lis 2023

 

KOMUNIKAT:

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych – Przewodniczący Komisji Konkursowych, zgodnie z rozdziałem V, punkt 3. Etap II – rejonowy, podpunkt 7. Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2023/2024 dyrektor szkoły macierzystej uczestników (lub upoważniona przez niego osoba) odbiera ze szkoły powiatowej – od dnia 15.11.2023 r. – karty odpowiedzi na wszystkie konkursy, kody uczestników i hasła dostępu do plików testowych. WW. materiały przygotowane są dla Państwa w sekretariacie dyrektora Zespołu Szkół pokój 100 (I piętro). Materiały do odbioru w godzinach 8.00 – 15.30.
Testy konkursowe do eliminacji rejonowych zostaną udostępnione on-line analogicznie jak na etapie szkolnym (login i hasło dostępu do witryny z materiałami, nadane dyrektorowi szkoły podstawowej przed etapem szkolnym pozostaje aktywne) .

Najnowsze

Wydarzenie

Bezpieczne wakacje

Dnia 19 czerwca w Zespole Szkół odbyła się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie sp� (...)

Podstawowa

21 cze 2024

Informacje

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja rekrutacyjna w Zespole Szkół pracuje od poniedziałku do piątku, począwszy od 21 czerwca 2024 roku, w godzinach od 9.30-13.30 w sali 111 (I piętro). Kontakt z komisją jest również m (...)

Branżowa

18 cze 2024

Wydarzenie

Piknik ekologiczny

W dniu 06.06.2024r. odbył się Uczniowski piknik ekologiczny, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej. Uczniowie pracowali na 9 stanowiskach i zdobyli wiedzę merytoryczną w zakre (...)

Podstawowa

13 cze 2024

Wydarzenie

II PRZEGLĄD TALENTÓW SZKOLNYCH

Branżowa

12 cze 2024