ODBIÓR KART ODPOWIEDZI, KODÓW UCZESTNIKÓW ORAZ HASEŁ DOSTĘPU DO PLIKÓW TESTOWYCH – ETAP II – REJONOWY

Podstawowa

13 lis 2023

 

KOMUNIKAT:

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych – Przewodniczący Komisji Konkursowych, zgodnie z rozdziałem V, punkt 3. Etap II – rejonowy, podpunkt 7. Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2023/2024 dyrektor szkoły macierzystej uczestników (lub upoważniona przez niego osoba) odbiera ze szkoły powiatowej – od dnia 15.11.2023 r. – karty odpowiedzi na wszystkie konkursy, kody uczestników i hasła dostępu do plików testowych. WW. materiały przygotowane są dla Państwa w sekretariacie dyrektora Zespołu Szkół pokój 100 (I piętro). Materiały do odbioru w godzinach 8.00 – 15.30.
Testy konkursowe do eliminacji rejonowych zostaną udostępnione on-line analogicznie jak na etapie szkolnym (login i hasło dostępu do witryny z materiałami, nadane dyrektorowi szkoły podstawowej przed etapem szkolnym pozostaje aktywne) .

Najnowsze

Wydarzenie

Konferencja dla nauczycieli i rodziców na temat zażywania przez młodzież środków psychoaktywnych

(...)

Branżowa

29 lis 2023

Wydarzenie

Dary jesieni

Wychowankowie internatu uczestniczyli w warsztatach artystycznych „Dary jesieni”. Wykonaliśmy stroiki, bukiety, i wianki, przyozdabiając je klonowymi liśćmi, jarzębiną, szyszkami (...)

Branżowa

17 lis 2023

Wydarzenie

Spacer sentymentalny

W polskiej tradycji listopad to miesiąc zadumy – 1 listopada obchodzimy Święto Zmarłych. „Spacer sentymentalny” stał się już tradycją internatu – 5 listopada 2023 r. po raz kole (...)

Branżowa

17 lis 2023

Wydarzenie

„Trening inteligencji”

W każdym roku szkolnym w internacie odbywają się konkursy z cyklu „Trening inteligencji”. Zadania przygotowuje pani Maria Falkowska, a chętni wychowankowie „trenują”, rozwiązując ró (...)

Branżowa

17 lis 2023