Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2021-2022

Podstawowa

23 lis 2021

W roku szkolnym 2021/2022 Zachodniopomorski Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego:

 • Konkurs Języka Polskiego,
 • Konkurs Matematyczny,
 • Konkurs Chemiczny,
 • Konkurs Biologiczny,
 • Konkurs Geograficzny,
 • Konkurs Języka Angielskiego,
 • Konkurs Języka Niemieckiego,
 • Konkurs Fizyczny,
 • Konkurs Historyczny,
 • Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie.

Zakresy wiedzy i umiejętności na poszczególne konkursy zostały dokładnie uszczegółowione na stornie KO w Szczecinie www.kuratorium.szczecin.pl w zakładce Kuratorium – Konkursy Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu ośmioklasisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem z niego najwyższego wyniku oraz przyjmowani są do wybranej szkoły na kolejnym etapie kształcenia w pierwszej kolejności. Szczegółowy sposób wyłaniania laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych określa Ramowy Regulamin Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 stanowiący załącznik do niniejszej wiadomości.

Konkursy organizowane są w formie trzystopniowej:

 • I etap – szkolny, przeprowadzany w szkołach macierzystych
 • II etap – rejonowy, przeprowadzany w szkołach macierzystych, a koordynowany przez wskazane szkoły koordynujące konkursy na terenie powiatów/miast; zwanych dalej „szkołami powiatowymi”
 • III etap – wojewódzki, przeprowadzany w „szkołach powiatowych”

Terminarz konkursów przedmiotowych 2021/2022

Regulamin konkursów przedmitowych 2021/2022

Najnowsze

Informacje

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy siódmej szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – test predyspozycji językowych
dla kandydatów
do klasy siódmej szkoły po (...)

Podstawowa

20 maj 2022

Informacje

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – maj 2022r.

(...)

Podstawowa

12 maj 2022

Informacje

DSD II – odbiór dyplomów i zaświadczeń

Zapraszamy uczniów po odbiór zaświadczeń/dyplomów Deutsches Sprachdiplom DSD II do sekretariatu dyrektora szkoły (pokój 100). Uczniowie lub ich rodzice zgłaszający się po dyplom powinni p (...)

Liceum

12 maj 2022

Wydarzenie

AKADEMIA ZAWODOWCA

22 kwietnia br. w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące projekt zawodoznawczy „Akademia Zawodowca”. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 8 w Policach nasi uczniowie z (...)

Branżowa

25 kwi 2022