Dbamy o własne bezpieczeństwo – projekt POWER ON

Liceum

08 lut 2023

W miniony czwartek 2 lutego uczniowie z klas Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z trenerami mieli okazję uczestniczyć w prelekcji z sierż. szt. Konradem Szelestem z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Tematem spotkania była głównie mowa nienawiści, która w ostatnim czasie nasila się w każdym środowisku, również wśród sportowców. Mowa nienawiści to wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji. To negatywnie nacechowane wypowiedzi skupiające się na cechach innych osób, takich jak płeć, rasa, narodowość, orientacja seksualna itp. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie przeprowadził zajęcia edukacyjne z uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego w ramach projektu POWER ON z zakresu cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę zwrócono na szacunek i tolerancję wobec osób m.in. o innym kolorze skóry, narodowości, wyznaniu oraz reagowaniu na niepokojące zachowania innych pod tym kątem. Dodatkowo policjanci poruszyli problem przemocy rówieśniczej oraz środków odurzających. Na zakończenie spotkania w szkole rozwieszono plakaty informacyjne, a uczniom rozdano ulotki oraz zakładki do książek z danymi kontaktowymi instytucji niosących pomoc ofiarom przestępstw.

Monika Andrzejewska
Pedagog szkolny

Najnowsze

Informacje

Informacje dla maturzystów

Odbiór świadectw maturalnych, egzaminy poprawkowe

(...)

Liceum

09 lip 2024

Informacje

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja rekrutacyjna w Zespole Szkół pracuje od poniedziałku do piątku, począwszy od 21 czerwca 2024 roku, w godzinach od 9.30-13.30 w sali 111 (I piętro). Kontakt z komisją jest również m (...)

Branżowa

18 cze 2024

Wydarzenie

II PRZEGLĄD TALENTÓW SZKOLNYCH

Branżowa

12 cze 2024

Wydarzenie

Targi Pracy w Białej

6 czerwca wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Policach zorganizowaliśmy giełdę pracy dla uczniów pełnoletnich jak i dla osób które nie ukończyły 18 lat. Targi to doskonała ok (...)

Branżowa

10 cze 2024