Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uczniów

Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 25 000 wynosi 50 zł za dziecko – polisa EDU-A/P104103 (plik do pobrania)

Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 50 000 wynosi 77 zł za dziecko – polisa EDU-A/P104106 (plik do pobrania)

W przypadku ubezpieczenia dwójki, trójki czy czwórki dzieci, JEDNO DZIECKO jest ZWOLNIONE z opłaty za ubezpieczenie. Rodziców w tym przypadku, prosimy o opłacenie składki za pozostałe dzieci i przesłanie drogą e-mailową do izabela.lis@interrisk.pl danych dziecka (imię, nazwisko, pesel, klasa) do ZWOLNIENIA z opłaty oraz certyfikatu potwierdzającego opłacenie składki za pozostałe dzieci. W odpowiedzi otrzymają Państwo, certyfikat potwierdzający ubezpieczenie dziecka zwolnionego z opłaty.

Składkę można opłacić:

samodzielnie za pomocą strony internetowej (adres poniżej) lub kodu QR – plakat z ofertą wirtualną wywieszony jest tablicy w wejściu głównym do szkoły, jak również w holu w Szkole Podstawowej

„wejdź na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i wpiszID Klienta ujcx2 ” oferta wirtualna (plik do pobrania)

do 28.10.2021r. w dziale księgowości u pani Ewy Wis – budynek internatu

Ubezpieczenie obejmuje nnw doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, również podczas zajęć pozalekcyjnych / 24 h na dobę / na całym świecie.

Zgłoszenie szkody odbywa się bez udziału Szkoły: (plik do pobrania)

telefonicznie: 22 575 25 25
internetowo: www.interrisk.pl
listownie: Przegroda Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice

OFERTA WIRTUALNA AKTYWNA JEST DO 31.10.2021r.

Izabela Lis

Specjalista Wsparcia Sprzedaży

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Vienna Insurance Group

Oddział w Szczecinie, ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

tel. (091) 562 11 23, tel. kom. 798 826 752, fax (091) 433-25-22

izabela.lis@interrisk.pl www.interrisk.pl

Najnowsze

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców ustaliła, że:

składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł. Rodzic może dokonać jednej wpłaty na konto Rady Rodziców bez względu na liczb

SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Marta Petera
Wiceprzewodnicząca: Anna Mądrzak
Skarbnik: Ewa Zyga-Jarosz
Sekretarz: Eliza Tomczak

kontakt:
e-mail: r

Informacja dla Rodziców

Rada Rodziców ustaliła, że:
składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł. Rodzic może dokonać jednej wpłaty na konto Rady Rodziców bez względu na liczbę