Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców

Rada Rodziców ustaliła, że:
składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł. Rodzic może dokonać jednej wpłaty na konto Rady Rodziców bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do szkoły – należy pamiętać, aby w tytule przelewu wpisać imiona i nazwiska oraz klasy wszystkich dzieci. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
18124039 431111000041338030.
Wpłat można dokonywać do końca stycznia 2022r.

Uwaga konkurs!
Jeżeli klasa uzyska 100% wpłat, to 20% z całej kwoty zostanie przekazana do dyspozycji wychowawcy i oddziałowych rad rodziców (wymagana faktura). Bonus nie ogranicza do składania dalszych wniosków o dofinansowanie.
Jeżeli klasa uzyska 60% daje jej to prawo do ubiegania się o złożenie wniosku o wsparcie od Rady Rodziców. Klasa może otrzymać dofinansowanie do celów klasowych np. wyjście do kina (wymagana faktura).
Rozliczenie nastąpi z końcem stycznia 2022r.

Rada Rodziców, w zależności od zgromadzonych środków, będzie się starała sukcesywnie realizować swoje założenia.

Pierwsze z nich chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku kalendarzowym:
słodki upominek dla każdego ucznia naszej szkoły z okazji Mikołajek, Kiermasz Świąteczny (np. loteria), organizacja kursu pierwszej pomocy dla wszystkich uczniów szkoły.

Kolejne pomysły Rady Rodziców będą realizowane w zależności od finansów jakimi będzie dysponować:
– organizacja dnia zabaw na basenie z atrakcjami wodnymi (dmuchańcami) dla wszystkich uczniów,
– organizacja Dnia Dziecka dla wszystkich uczniów,
– organizacja kursu pierwszej pomocy,
– organizacja kiermaszu podręczników,
– dofinansowanie / wsparcie Samorządu Uczniowskiego.
– zakup bonów na zakończenie roku szkolnego dla uczniów z wysoką średnią na świadectwie,
– zakup bonów na zakończenie roku szkolnego dla uczniów z wysoką 100% frekwencją,
– zakup na zakończenie roku szkolnego ilustrowanych słowników ortograficznych dla klasy 1 szkoły podstawowej,
– zakup upominków na zakończenie roku szkolnego dla uczniów kończących szkołę,
poczęstunek dla uczniów w trakcie trwania egzaminów i matur.
Pod koniec roku szkolnego planujemy piknik dla uczniów szkoły podstawowej oraz zorganizowanie wyjścia do centrum rozrywki np. paintball dla starszych dzieci.
Jesteśmy otwarci na współpracę z Państwem i gorąco zachęcamy do brania czynnego udziału w życiu szkoły. Czekamy na Państwa propozycje i pomysły.

Z wyrazami szacunku,
Prezydium Rady Rodziców

Najnowsze

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców ustaliła, że:

składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł. Rodzic może dokonać jednej wpłaty na konto Rady Rodziców bez względu na liczb

SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Marta Petera
Wiceprzewodnicząca: Anna Mądrzak
Skarbnik: Ewa Zyga-Jarosz
Sekretarz: Eliza Tomczak

kontakt:
e-mail: r

Ubezpieczenie uczniów

Składka roczna przy sumie ubezpieczenia 25 000 wynosi 50 zł za dziecko – polisa EDU-A/P104103 (plik do pobrania)