Gimnazjum

Naszym celem jest przygotowanie młodzieży do nauki w Szkole Europejskiej Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löcknitz (Niemcy). Opracowaliśmy specjalny program nauczania języka niemieckiego oraz języka angielskiego. Pracujemy w grupach dostosowanych do stopnia opanowania języka przez uczniów.


z Polic do Löcknitz:

do klasy szóstej...

 • Intensywna nauka języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach I-VI.
 • Egzamin po klasie VI szkoły podstawowej sprawdzający znajomość języka niemieckiego odbywa się w pierwszym tygodniu wakacji. Zdany pomyślnie otwiera możliwość podjęcia nauki już w 7 klasie gimnazjum w Löcknitz.

do klasy siódmej...

 • Pozostali uczniowie rozpoczynają lub kontynuują intensywną naukę języka niemieckiego w klasie siódmej szkoły podstawowej w Zespole Szkół (8 godz. w tygodniu).
 • Egzamin po klasie siódmej sprawdzający znajomość języka niemieckiego odbywa się w drugiej połowie maja. Zdany pomyślnie pozwala po zakończeniu klasy 7 w Policach dołączyć do uczniów odbywających naukę w Löcknitz od następnego roku szkolnego.

do klasy ósmej

 • Uczniowie, którym nie powiodło się na egzaminie sprawdzającym znajomość języka niemieckiego, kontynuują intensywną naukę języka niemieckiego w klasie ósmej w Zespole Szkół (8 godzin języka niemieckiego w tygodniu).
 • Egzamin sprawdzający znajomość języka niemieckiego odbywa się w grudniu. Zdany pomyślnie pozwala po zakończeniu klasy 8 w Policach dołączyć do uczniów odbywających naukę w Löcknitz i kontynuować naukę aż do matury.

w Löcknitz:

 • edukacja w Löcknitz (gimnazjum i liceum) zakończona niemiecką i polską maturą,
 • program nauczania realizowany jest w języku niemieckim,
 • uczniowie mają dodatkowo lekcje języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, geografii Polski i edukacji dla bezpieczeństwa (prowadzone po polsku),
 • nauka trwa 6 lat (6 lat w gimnazjum w Löcknitz lub 1 rok w szkole podstawowej w Policach i 5 lat w gimnazjum w Löcknitz lub 2 lata w Policach i 4 lata w Löcknitz),
 • każdy uczeń co roku otrzymuje dwa świadectwa promocyjne (polskie i niemieckie).

Jeżeli jednak uczniom nie powiodło się na egzaminie lub preferują naukę w Policach, pozostają w szkole, kontynuując intensywną naukę języka niemieckiego w oddziale dwujęzycznym, w którym część zajęć przeznaczona jest na nauczanie po niemiecku innych przedmiotów. Wszyscy uczniowie mogą także zdać egzamin DSD I w trakcie nauki (klasa 8 w Loecknitz i w Policach) oraz DSD II w ostatniej klasie w Policach i w dwunastej klasie w Loecknitz, co zwiększy ich szansę na rynku pracy. Naukę w oddziałach dwujęzycznych mogą kontynuować także w liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół. 

Uczniom, którzy nie zdecydują się na naukę w oddziale dwujęzycznym, a lubią się uczyć języków obcych, proponujemy obowiązkową naukę języka angielskiego, niemieckiego oraz do wyboru: języka francuskiego, języka hiszpańskiego lub języka rosyjskiego. W programie przewidziano także zajęcia z historii, kultury i tradycji krajów europejskich. 

Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego uczestniczą w projektach międzynarodowych.