Współpraca patronacka

Partnerami Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach są:

 1. Uniwersytet Szczeciński
  1. Instytut Kultury Fizycznej sprawuje opiekę merytoryczną nad Szkołą Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Pracownicy Instytutu współpracują ze szkołą w zakresie analizy programów szkolenia, badań antropologicznych, fizjologicznych i motorycznych.
   www.wkfipz.univ.szczecin.pl
  2. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych – współpracy przyświeca promowanie humanistyki. Instytut zapewnia uczniom uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez siebie wydarzeniach.
   www.hist.us.szn.pl
 2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  1. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej  - uczniowie mają możliwość korzystania z bazynaukowej wydziału, biorą udział w sympozjach naukowych i seminariach. Wydział sprawuje mecenat nad uczniami wybitnie zdolnymi.
   www.wtiich.zut.edu.pl
 3. 12 Brygada Zmechanizowana im. Generała Broni Józefa Hallera w Szczecinie– uczniowie klas wojskowych zajęcia praktyczne odbywają na terenie jednostki. Tu przygotowywani są do służby wojskowej. Zapoznają się z podstawowymi prawami i obowiązkami żołnierza.
  www.12bz.wp.mil.pl
 4. Polski Związek Piłki Siatkowej– współpraca szkoleniowa i opieka organizacyjna nad Szkołą Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.
  www.pzps.pl
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Policach– realizacja projektu „Razem w Europie”. Projekt polega na organizowaniu kursów języka angielskiego i niemieckiego oraz podstawowej obsługi komputera dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Policach. Zajęcia są prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół w Policach w ramach wolontariatu.
  www.pup.policki.pl
 6. Lokalne Partnerstwo Edukacyjne – Celem porozumienia jest współpraca między instytucjami kształcącymi pracowników a pracodawcami. sygnatariusze porozumienia:
  1. Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Policach
  3. Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach
  4. Miejski Ośrodek Kultury w Policach
  5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach
  6. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im . M. Grzegorzewskiej w Policach
  7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach
  8. 16-11 Środowiskowy Hufiec Pracy w Policach
  9. Młodzieżowe Biuro Pracy w Policach