PLAN PRACY Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w POLICACH w roku szkolnym 2019/2020

Plan Pracy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w roku szkolnym 2019/2020

 

  1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ZADANIE

Termin

I OKRES

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.09. godz. 9.00

Zebrania z rodzicami

2.09. godz. 16.30, 17.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

2.09. godz. 14.00

 Ostateczny termin przesłania wicedyrektorom przedmiotowych systemów oceniania.

6.09.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.09.

Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów analizy wyników egzaminów zewnętrznych

20.09.

Rada pedagogiczna – omówienie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych

10.10

Ślubowanie uczniów klas Szkoły Podstawowej oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

8.11.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

14.10.

Zebrania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli

8.11. godz. 17.00

Próbny egzamin ósmoklasisty

październik/ listopad

Próbny egzamin maturalny i zawodowy

październik/ listopad

Klasyfikacja śródroczna - ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych

20.12.

Ferie świąteczne

21.12. – 1.01.2019

II OKRES

Rada pedagogiczna – zestawienie wyników klasyfikacji śródrocznej - podsumowanie I okresu.

7.01

Podpisanie i złożenie u wicedyrektorów ewentualnych aneksów do przedmiotowych systemów oceniania

10.01.

Rada pedagogiczna plenarna

10.01.

Zebrania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli - podsumowanie I okresu

10.01. godz. 17.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej

9,10.01.2020r.

Próbne egzaminy maturalne i zawodowe

Styczeń

Próbny egzamin ósmoklasisty

Styczeń

Ferie zimowe

 10.02.-23.02

Praktyki zawodowe

2.03-29.03

Studniówka klas maturalnych

 

Rekolekcje Wielkopostne

 

Wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

15.03

Zebrania z rodzicami klas maturalnych i poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych oraz dyżur nauczycieli dla rodziców pozostałych klas

22.03. godz.17.00

Dzień Otwarty Szkoły

kwiecień

Egzamin ósmoklasisty

21,22,23 kwietnia 2020r.

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych

17.04.

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe w klasach maturalnych

20.04.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych

20.04.

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych

21.04.

Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas maturalnych

21.04.

Wiosenne ferie Wielkanocne

9.04.-14.04

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły

24.04.

Egzamin maturalny – część pisemna

4,5,6- 21 maja.

Egzamin maturalny – część ustna

7-22 maja

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

22.05

Zebranie z rodzicami i poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (zgodnie z §61 ust. 8 Statutu)- dyżur wszystkich nauczycieli

22.05. godz.17.00

Złożenie sprawozdań z pracy wszystkich agend szkolnych

8.06.

Ostateczny termin wystawiania ocen.

19.06.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

19.06.

Składanie podań o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

             22.06.  

Rada pedagogiczna - klasyfikacyjna roczna

22.06.

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach niekończących

23.06.

Rada pedagogiczna plenarna

24.06

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

22,23.06

Zakończenie roku szkolnego

26.06 godz. 10.00

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

3.07.2020r.

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym, inne egzaminy poprawkowe

25.08.2020r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

sierpień

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

  • tygodnie wycieczkowe 25.11-29.11.2019r.; 8-12.06.2020r.
  • wrzesień 2019r. wyjścia i wyjazdy  integracyjne
powrót