PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Lp.

Rodzaj zamówienia/dostawa/ usługa/ robota budowlana

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb/ procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

(w ujęciu kwartalnym)

1

dostawa

dostawa żywności do pracowni gastronomicznej

przetarg nieograniczony

550.000,00 zł

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót