Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Ogłoszenie nr 597373-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki 1-8
  4. Zalacznik_9 wzór umowy
  5. Ekspertyza chiropterologiczna
  6. Ekspertyza ornitologiczna
  7. AEE - POLICE - BASEN
  8. AEE - POLICE - SZKOLA
  9. AEE - POLICE - INTERNAT
powrót