Przetargi
Zakup odzieży ochronnej Protokół z publicznego otwarcia ofert Protokół z zapytania ofertowego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sukcesywna dostawa surowców do pracowni gastronomicznej, pracowni barmańskiej i pracowni metale Ogłoszenie Załącznik nr 1 - zad.1 Załącznik nr 1 - zad.2 Załącznik nr 1 - zad.3 Załącznik nr 1 - zad.4 Załącznik nr 1 - zad.5 Załącznik nr 2... PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK Lp. Rodzaj zamówienia/dostawa/ usługa/ robota budowlana Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/ procedura udzielania zamówienia... Dostawa mebli barowych Protokół z zapytania ofertowego Protokół z otwarcia ofert Zawiadomienie Zapytanie ofertowe Zakup odzieży ochronnej oraz akcesoria ochronne Załącznik nr 1 Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Pytanie i odpowiedź 1 Sukcesywna dostawa surowców do pracowni gastronomicznej, pracowni barmańskiej i pracowni metale Ogłoszenie Załącznik nr 1 - zad.1 Załącznik nr 1 - zad.2 Załącznik nr 1 - zad.3 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4... Zapytania ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA MEBLI BAROWYCH DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDILANEGO I I RTV DOSTAWA SPRZĘTU AGD DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ... Przetarg nieograniczony na dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im.... Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-12-09 (numer ogłoszenia 363927 - 2016). zawiadomienie o wyborze oferty   Police, dnia 19 grudnia 2016 r.  ... Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na przebudowę ogrodzenia i poprawę nawierzchni... Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dniu 2016-11-22 (numer ogłoszenia 349059 - 2016). Police, dnia 14 grudnia 2016 r.     ZAWIADOMIENIE   Mając... II-gi przetarg pisemny na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN Protokół z przetargu na autobus marki Autosan Ogłoszenie o sprzedaży autobusu Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na przebudowę ogrodzenia i poprawę nawierzchni... Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dniu 2016-10-28 (numer ogłoszenia 332466 - 2016 ).    Police, dnia 18 listopada 2016 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU... Przetarg pisemny na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN Ogłoszenie o sprzedaży autobusu Przetarg nieograniczony na dostawy żywności Przetarg nieograniczony na dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz CEIR w Podgrodziu (z podziałem na części). Ogłoszenie opublikowano... Roboty budowlane - II przetarg nieograniczony na termomodernizację i remont dachów budynków... Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-11-06 (numer ogłoszenia 299418 - 2015). ZAWIADOMIENIE WYBORZE OFERTY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA TERMOMODERNIZACJĘ I REMONT... Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na termomodernizację i remont dachów budynków... Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-09-22 (numer ogłoszenia 247868 - 2015). ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA TERMOMODERNIZACJĘ I REMONT... Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w CEIiR... Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w CEIiR „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, polegających na: remoncie i modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej, remoncie... Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w CEIiR... Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w CEIiR „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, polegających na: remoncie i modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej, remoncie... Przetarg nieograniczony na dostawy żywności Przetarg nieograniczony na dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz CEIR w Podgrodziu (z podziałem na części). Ogłoszenie opublikowano... Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na remont i ocieplenie dachu Przetarg nieograniczony na REMONT I OCIEPLENIE DACHU tzw. "STAREJ" części szkoły. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-05-28 (numer ogłoszenia 180638 - 2014).... Przetarg nieograniczony na dostawy żywności Przetarg nieograniczony na dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz CEIR w Podgrodziu (z podziałem na części). Ogłoszenie opublikowano...