Erasmus TV International

Delegacja nauczycieli z naszej szkoły właśnie wróciła z Istambułu, gdzie w dniach 22-25 października 2019 odbywało się pierwsze spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus Plus KA2 pt.: Erasmus TV International. Spotkanie to zapoczątkowuje współpracę między sześcioma europejskimi placówkami edukacyjnymi z Polski, Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Portugalii, a przewiduje wspólne działania uczniów na polu kulturowym.
Projekt czerpie moc z dobrze zorganizowanego połączenia edukacji, kultury i technologii. Każdy z nich ma ogromne znaczenie, ponieważ pomaga uczniom w osiągnięciu pełnego potencjału, który pozwoli im wyrosnąć na wartościowych obywateli wspólnej Europy. Biorąc pod uwagę ich biegłość i wygodę korzystania z technologii, można wyraźnie zauważyć, że technologia jest integralną częścią życia nastolatków urodzonych w erze technologii. Wiadomo, że technologia (Internet, media społecznościowe itp.) ma wiele pozytywnych skutków z różnych aspektów, ale należy również zauważyć, że ma pewne negatywne skutki, gdy jest niewłaściwie używana. Niestety przez większość czasu negatywne skutki rzucają cień na pozytywne, szczególnie w życiu nastolatków. Mając to na uwadze, bezpieczeństwo w Internecie i wiedza o tym, jak chronić uczniów w Internecie, są niezbędne. Dlatego powinniśmy wyposażyć nasze dzieci w umiejętności, których potrzebują, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, aby mogły pozytywnie i odpowiedzialnie korzystać z Internetu.
Z drugiej strony znaczenie kultury jest niekwestionowane ze względu na szybką globalizację na całym świecie. Ponadto wspomniano również, że kształcenie studentów w taki sposób aby umieli korzystać z dobrobytu wielonarodowościowej Europy, jest jednym z naszych głównych celów, a znajomość innych kultur jest jednym z kluczowych punktów, które doprowadzą nas bezpośrednio do naszego celu. Biorąc to wszystko pod uwagę, korzystając z Internetu (przesyłając filmy wideo zawierające informacje o kulturze każdego kraju na stronie internetowej utworzonej w ramach projektu „Erasmus TV International”), planujemy połączyć kulturę z technologią w sposób, aby pozwoliło to uczniom poprawić swoje umiejętności społeczne, a także znajomość języków obcych. Udział w projekcie pozwoli także zwiększyć kreatywność studentów, ponieważ nacisk zostanie położony na tworzenie filmów, a takie działania są  podstawowym elementem innowacyjnej edukacji. Produkcja i dzielenie się tym co samodzielnie wyprodukowane z innymi, jest podstawą otwartej edukacji, która jest filozofią naszego projektu. Cele naszego projektu są następujące:

  • wsparcie znajomości języków obcych i zwiększenia kreatywności
  • poprawa umiejętności w zakresie ICT i zachęcenie uczniów do korzystania z wartościowych stron Internetu zamiast jego bezużytecznych stron,
  • podniesienie świadomości i ekspresji kulturowej, a tym samym wyeliminowania uprzedzeń kulturowych
  • promowanie umiejętności społecznych i interakcji między uczniami
  • zachęcenie uczniów do udziału we wspólnych wydarzeniach (tworzenie krótkich filmów, filmów, konkursów, warsztatów itp.)
  • nauczenie uczniów nawiązywania kontaktów z ludźmi z innych kultur w celu podniesienia tolerancji
  • pomóc uczniom zrozumieć znaczenie bezpieczeństwa w Internecie
  • edukowanie ich, aby byli dobrymi, wartościowymi obywatelami Europy

W Stambule Kamila Kozub, polski koordynator i współtwórca projektu, oraz Joanna Pecio, nauczyciel języków obcych, brały udział w warsztatach na temat tworzenia filmu i bezpieczeństwa w Internecie, a także omawiały szczegóły dalszych działań.
W ramach projektu, uczniowie naszej szkoły wezmą udział w kolejnych spotkaniach wyjazdowych w Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Włoszech. Obecnie rozpoczynamy nabór do działań projektowych, czekamy na pracowitych, ciekawych świata, otwartych młodych ludzi, którzy chcą osobiście poznać rówieśników z innych krajów.
Już w marcu przyjedzie do nas duża grupa zagranicznych gości- co najmniej 11 nauczycieli i minimum 20 uczniów. Młodzi ludzie z innych krajów bardzo chętnie odwiedzają Polskę, gdyż słyniemy z gościnności i dostępnych cen.

Kamila Kozub


 

powrót