Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Szkoła na podbudowie gimnazjum.
  • Nauka trwa cztery lata.
  • Możliwość uzyskania tytułu: technik żywienia i usług gastronomicznych.
  • Możliwość zdawania egzaminów maturalnych.
  • Rozszerzony zakres nauczania języków obcych i biologii.
  • Możliwość odbywania praktyk zagranicznych.
  • Odbycie praktyk zagranicznych gwarantuje uzyskanie certyfikatów i dokumentów Europass - Mobilność, uznawanych na terenie całej Unii Europejskiej.
  • Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy między innymi w: restauracjach, kawiarniach, barach, hotelach, firmach cateringowych pensjonatach, domach wypoczynkowych, na promach.
  • Po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości i rozpocząć studia wyższe na dowolnym kierunku.

Zawód technika żywienia i usług gastronomicznych stwarza szanse zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży gastronomicznej. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do organizacji i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych. Potrafi sporządzić plan produkcji, kalkulację oraz produkcję wszystkich potraw i posiłków. Organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz prace w dziale produkcyjnym, takie jak: odbiór jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, obróbka termiczna, wykończenie, dekorowanie i ekspozycja potraw. Organizuje imprezy okolicznościowe i zarządza salą konsumencką.

Po ukończeniu kształcenia absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych może być zatrudniony w zakładach i placówkach prowadzących działalność gastronomiczną (hotele, restauracje, bary), a także na stanowiskach administracyjnych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskanie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

K.1–T.6. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW – egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy trzeciej;

K.2-T.15. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

powrót