Zakres praktyk zawodowych realizowanych przez uczniów w przedsiębiorstwach branżowych podczas praktycznej nauki zawodu realizowanej w formie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych