Informacje

Projekt pt.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Projekt trwa dwa lata od grudnia 2014 do grudnia 2016.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej, czyli zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kształcenia zawodowego przez uczniów klas drugich technikum w zawodzie kucharz i hotelarz poprzez odbycie 4-tygodniowego stażu w Anglii i Niemczech w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

Całkowity koszt realizacji projektu zamyka się kwotą ok. 453 367 zł.

Projekt  jest realizowany na zasadach określonych dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

W ramach projektu w marcu 2015 dziesięciu uczniów naszej szkoły pojechało w celu odbycia miesięcznych praktyk zawodowych do Londynu, a 10 uczniów spędziło owocnie czas w Lipsku. Za granicą nasi uczniowie mieli zagwarantowaną opiekę polskiego wychowawcy, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, lekcje języka (w Londynie), wycieczki krajoznawcze, a także kieszonkowe. Koszt pobytu  uczniów zagranicą był w całości pokryty z funduszy unijnych, dodatkowo uczniowie mieli zagwarantowane przygotowanie językowe w kraju, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i zajęcia z innowacyjności i przedsiębiorczości.

22 lutego 2016 doszła  do skutku druga tura projektu w której wzięła udział kolejna 20-osobowa grupa uczniów naszego technikum.

Oto zdjęcia, które upamiętniają doświadczenia zdobyte przez naszych wychowanków w ramach tego wyjątkowego projektu.