Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • Technik hotelarstwa 422402

  T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

  czerwiec 3 klasa – egzamin z dokumentacją 150 minut
       test  40 pytań                     60 minut

  T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  styczeń 4 klasa – egzamin z dokumentacją    150 minut
       test  40 pytań                     60 minut
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

  T.06. Sporządzanie potraw i napojów

  czerwiec  3  klasa- egzamin z wykonaniem              120 minut
       test  40 pytań                     60 minut

  T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  - 150 minut
  styczeń 4 klasa – egzamin z dokumentacją     150 minut
       test  40 pytań                     60 minut
 • Technik technologii chemicznej 311603

  A.06. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

  czerwiec  3  klasa- egzamin z wykonaniem    180 minut
       test  40 pytań                     60 minut

  A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

  styczeń 4 klasa – egzamin z wykonaniem      180 minut
       test  40 pytań                     60 minut
 • Kucharz  512001        (ZSZ)

  T.06. Sporządzanie potraw i napojów

  czerwiec  3  klasa- egzamin z wykonaniem    120 minut
       test  40 pytań                     60 minut

egzamin z wykonaniem – obecność egzaminatora podczas egzaminu w pracowni szkolnej, max. 6 stanowisk jednocześnie.  Przy większej ilości zdających- 3 zmiany przez kilka dni.