Egzamin ósmoklasisty

1. Informacja dla rodziców

2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu Egzaminu Ósmoklasisty

3. Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowań warunków i form przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

4. Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których moga korzystać zdający na Egzaminie Ósmoklasisty w 2020 roku.

5. Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty.

6. Harmonogram zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.