Zwolnienia z posiłków

Opłaty za posiłki naliczane są od poniedziałku do piątku jako całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje). Zwolnienie z posiłków możliwe jest wyłącznie z powodu choroby, wycieczek oraz wcześniejszego wyjazdu do domu.

Jeżeli uczeń wyjeżdża do domu w piątek po obiedzie (czyli nie będzie korzystał z kolacji) i wraca w poniedziałek bezpośrednio na lekcje (nie będzie korzystał ze śniadania) musi ten fakt zgłosić do czwartku do godziny 14.00.

Uczeń musi dostarczyć do kasy ZS zwolnienie z posiłków podpisane przez kierownika internatu lub wychowawcę (druk dostępny w hallu przed stołówką). Odpisy obowiązują od dnia następnego po zgłoszeniu.

Jeżeli uczeń jest nieobecny w internacie i przebywa w domu to w jego imieniu zwolnienia z posiłków dokonuje rodzic. Telefonicznie w kasie ZS  pod numerem telefonu 914241306 wew. 140 lub e-mailem na adres m.jakuszczonek@zspolice.pl. Godziny pracy kasy pn - pt 7.30 - 14.30.

W dni robocze po godzinie 15 oraz w sobotę i niedzielę nieobecność należy zgłosić e-mailem na adres m.jakuszczonek@zspolice.pl (opcja preferowana) lub telefonicznie w internacie"