OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2020

WPŁATY NA NUMER KONTA

09124039431111000041319374

Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE

oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka

lub

W KASIE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

Uczniowie SMS - 660,00 zł w tym:

  • pobyt w internacie ( wyżywienie + zakwaterowanie) - 560,00 zł
  • wpisowe 2020/2021 - 100,00 zł

 

Uczniowie pozostali 612,00 zł w tym:

  • wyżywienie - 352,00 zł 
  • zakwaterowanie -160,00 zł
  • wpisowe 2020/2021 - 100,00 zł

Płatność do 10 września br.