OPŁATY ZA STYCZEŃ 2020

WPŁATY NA NUMER KONTA

09124039431111000041319374

Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE

oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka

lub

W KASIE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

Wyżywienie: 304,00 zł (19 dni)

Internat:160,00 zł

Łączny koszt: 464,00 zł

Płatność do 10 stycznia br.

"Powyższa kwota za wyżywienie dotyczy tylko dni szkoły. Zgodnie z Regulaminem Pracowni Gastronomicznej koszt niewykorzystanego posiłku odliczany jest w miesiącu następnym. Zadeklarowane posiłki sobotnio-niedzielne są natomiast doliczane w miesiącu następnym. Zatem koszt każdego mieszkańca internatu może być inny. Informację o kwocie do zapłaty można uzyskać w księgowości pod numerem tel.  91 424 42 34."