OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 2020

WPŁATY NA NUMER KONTA

09124039431111000041319374

Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE

oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka

lub

W KASIE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

Uczniowie SMS - 560,00 zł w tym:

  • pobyt w internacie ( wyżywienie + zakwaterowanie) - 560,00 zł

 

Uczniowie pozostali 512,00 zł w tym:

  • wyżywienie - 352,00 zł - 22 dni
  • zakwaterowanie -160,00 zł

Płatność do 12 października br.