OPŁATY ZA LISTOPAD 2019

WPŁATY NA NUMER KONTA

09124039431111000041319374

Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE

oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka

lub

W KASIE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

Wyżywienie: 304,00 zł (19 dni, 1 i 11 listopada - dni wolne ustawowo od zajęć szkolnych)

 
Zakwaterowanie: 160,00 zł

 Łącznie 464,00 zł.
 
Płatność do 12 listopada br.