SZKOŁA SUKCESU

 

Nasza szkoła, od września 2011 roku, uczestniczy w trzyletnim projekcie: "Szkoła sukcesu - ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT".
Znaleźliśmy się wśród 88 szkół ponadgimnazialnych z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, uczestniczących w tym projekcie.

Program polega na tym, iż 16 uczniów z liceum i technikum, tworząc Szkolny Klub Naukowy (SKN), będzie uczestniczyć przez 3 lata w zajęciach z języka angielskiego (300 godzin) i przedsiębiorczości (80 godzin). Do realizacji programu SKN zostanie wykorzystana internetowa platforma e-learningowa. Na platformie internetowej powstaną e-lekcje i zadania skierowane do uczniów, informacje dla nauczycieli oraz pomocnicze materiały dydaktyczne. Każdy uczeń biorący udział w programie jest zobligowany do zapoznania się i zaliczenia zajęć z przedsiębiorczości, za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Końcowym rezultatem naszej pracy będzie ponadregionalny informator inwestora w trzech wersjach językowych - polskiej, angielskiej i niemieckiej.

W ramach projektu zaplanowano również organizację corocznych wakacyjnych obozów naukowych w Gdańsku: w lipcu i sierpniu 2012 r. oraz lipcu i sierpniu 2013 r.

 

Kompetencje kluczowe programu to:

 • Innowacyjność i przedsiębiorczość,
 • Porozumiewanie się w językach obcych,
 • ICT,
 • Umiejętność uczenia się,
 • Kompetencje obywatelsko-społeczne.

Nasz Szkolny Klub Naukowy tworzą uczniowie z klasy 1 LA, 1LB, 1LEM, 1THOIK. Jest to młodzież, która wyraziła chęć uczestniczenia w kursie języka angielskiego oraz zadeklarowała znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie A1 (w trakcie realizacji programu języka angielskiego program zakłada podniesienie kompetencji językowych z poziomu A2 do B2).

Członkowie naszego Szkolnego Klubu Naukowego:

 • Mariusz Harbatowicz
 • Szymon Stanek
 • Justyna Kajdanowicz
 • Norbert Ziółkowski
 • Jakub Gusowski
 • Kinga Kalin
 • Joanna Matyjaszczyk
 • Wioletta Kasica
 • Marcin Śliwiński
 • Natalia Semeniuk
 • Tomasz Tomaszewski
 • Paulina Seniowska
 • Sebastian Koszewski
 • Katarzyna Podgrudna
 • Jakub Kowalski
 • Michał Ociepa

Opiekunami SKN są Kamila Kozub (język angielski) oraz Agnieszka Lipczyńska (przedsiębiorczość).

Więcej na: szkola-sukcesu.eu