Młodzieżowa Rada Regionu

Młodzieżowa Rada Regionu, czyli w trosce o siebie i innych

MRR działa w naszej szkole od 2009 roku. Jej członkiem może zostać każdy uczeń, który ukończył 13 lat, nie przekroczył 20-tego roku życia i uczęszcza do szkoły na terenie powiatu polickiego.

Celem funkcjonowania Rady jest działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych, inicjowanie działań dotyczących młodzieży w powiecie polickim i Uecker-Randow, organizowanie przez młodych ludzi pomocy charytatywnej, imprez kulturalnych, sportowych i spotkań młodzieżowych oraz wiele innych inicjatyw...

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu odbyły się 7 grudnia 2009 roku.

Pierwszą przewodniczącą MRR została Paulina Giec z Gimnazjum nr 1 w Policach.

Skład Prezydium obecnej MRR:

  • Joanna Szewczak - przewodnicząca
  • Wiktoria Broda - wiceprzewodnicząca
  • Marta Dziekciowska - sekretarz

Obecnie trwa II kadencja i wśród radnych ciągle pojawiają się nowe pomysły, skłaniające młodych ludzi z powiatu polickiego do aktywnego działania. W tym roku kontynuujemy konkurs Najlepszy Samorząd. Ubiegłoroczne sprawozdania samorządów nastawiły nas bardzo optymistycznie i pokazały jak wiele ciekawych inicjatyw podejmowanych jest w szkołach, dlatego postanowiliśmy kontynuować ten konkurs. W tym roku zgłosiło się sześć szkół z powiatu polickiego, rozstrzygniemy go na przełomie maja i czerwca.

Kolejnym, ważnym przedsięwzięciem była IV edycja Turnieju drużyn amatorskich w piłce siatkowej drużyn amatorskich (13 – 26 lat), który odbył się w sobotę 13 kwietnia 2013 roku na boisku Orlik w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Na drużyny czekała tradycyjnie świetna zabawa i oczywiście nagrody. Jednak najbardziej doniosłe wydarzenie zapowiada się w październiku 2013 roku. Planujemy Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Zachodniopomorskiego pod roboczym hasłem Damy Radę! Coraz więcej regionów tworzy swoje młodzieżowe rady, jedne są bardziej aktywne, inne mniej, dlatego warto się spotkać i podyskutować na warsztatach i przy okazji wykładów o ważnych sprawach dla młodzieży województwa zachodniopomorskiego.