Klub Europejski

Klub Europejski istnieje w szkole od września 2000 roku. Jego członkami są uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza. Podstawowym zadaniem jest realizowanie prostej zasady: poznaję – wiem – przekazuję dalej. Oczywiście to wszystko, co niezbędne jest, by bez kompleksów żyć w Europie.

W ramach działań Klubu Europejskiego, uczniowie zdobywają wiedzę o krajach i mieszkańcach Unii Europejskiej oraz o podstawach działania struktur prawnych Unii. Wiedza ta jest upowszechniana wśród mieszkańców Gminy Police poprzez różnego rodzaju festyny, imprezy i akcje organizowane przez członków Klubu w regionie. Działania te były szczególnie ważne przed akcesem Polski do Unii Europejskiej.

Teraz Klub Europejski przede wszystkim propaguje tematykę europejską w szkole, organizując np. „Dni Europy”, imprezy i wystawy poświęcone tej tematyce. Uczniowie biorą udział w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej i osiągają w nich wspaniałe rezultaty. Dobrze znane są w szkole symulacje wyborów do Parlamentu Europejskiego. Działania prowadzone przez Klub Europejski zawsze cieszą się dużą popularnością wśród uczniów szkoły.

Aktywność Klubu Europejskiego przyczyniła się do wyróżnienia szkoły, która znalazła się w ogólnopolskiej „Złotej pięćdziesiątce szkół otwartych na Unię Europejską”.

Członkowie Klubu Europejskiego zostali zaproszeni w roku 2011 do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Na międzynarodowe spotkanie pojechali uczniowie z różnych klas. Młodzież nie tylko zwiedziła obiekty Komisji i Parlamentu w Brukseli i Strasburgu, ale, co najważniejsze, wzięła udział w specjalnie dla nich przygotowanym posiedzeniu. Młodzież wcieliła się w eurodeputowanych, głosując nad wcześniej przygotowanymi przez siebie projektami. Uczniowie z całej Europy spróbowali swoich sił w konkursie na temat kultury i historii starego kontynentu. Wszystkich uczestników podzielono na międzynarodowe czteroosobowe grupy. Zespół, w którym był uczeń „białej szkoły” zajął drugie miejsce.

Polacy z Polic byli jedynymi reprezentantami naszego kraju. Opiekunem klubu jest Tomasz Drewniak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.