Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego

Technikum Zawodowe, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, kształcące w zawodzie technik hotelarstwa od bieżącego roku uczestniczy w testowaniu produktu powstającego w ramach projektu "Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego", realizowanego przez firmę Europil Elżbieta Pilch ze Szczecina. Produktem finalnym projektu będzie e-podręcznik do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

 

18 i 25 września 2013r. uczniowie klasy IITH wzięli udział w szkoleniu z funkcjonowania, wykorzystania i użytkowania "Multimedialnej Platformy Kształcenia Zawodowego". Wykładowcami byli przedstawiciele partnera projektu, reprezentujący firmę Doradztwo Społeczne i Gospodarcze. Uczniowie po wstępnym szkoleniu, zarejestrowali się na stronie internetowej projektu www.ebook-24.edu.pl, co umożliwiło im dotarcie i zapoznanie się z tematyką zaprezentowaną na tej stronie. Zapoznali się z funkcjami platformy i e-podręcznika oraz aspektami technicznymi związanymi z jego użytkowaniem. Uczniowie mieli możliwość rozwiązywania testów i zadań związanych z kierunkiem ich kształcenia. Z e-podręcznika będą korzystać wszystkie klasy kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa w naszej szkole. Z pewnością stanie się on dodatkowym, atrakcyjnym elementem lekcji.

 

Jako jedna z 10 szkół w województwie biorących wdział w projekcie zostaliśmy doposażeni w tablicę multimedialną, laptop, tablet i aparat cyfrowy. Sprzęt ten jest wykorzystywany na lekcjach w kształceniu zawodowym. Koordynatorkami projektu są Beata Andruch i Joanna Draczyńska.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego).