UWAGA MATURZYŚCI

I. Świadectwa maturalne będą wydawane 4 lipca 2019r. (czwartek) od godz.12.00 w sali 118.

Świadectwa odbiera się osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości. W wyjątkowych przypadkach świadectwo może odebrać inna osoba, o ile absolwent wcześniej zgłosi ten fakt u wicedyrektora w gabinecie 124 i pozostawi dla tej osoby pisemne upoważnienie.

Po 4 lipca świadectwa maturalne będzie można odebrać w sekretariacie na I piętrze (gab.100).

II. Szkoła organizuje bezpłatny kurs przygotowujący do sierpniowego egzaminu poprawkowego z matury z MATEMATYKI.

Zajęcia z absolwentami odbywać się będą w dniach roboczych od 5 do 16 sierpnia w godz. 10.00 – 11.30 w sali 48.

III. Egzaminy poprawkowe dla osób, które nie uzyskały 30% punktów z jednego egzaminu zdawanego jako obowiązkowy w części pisemnej LUB ustnej i które złożyły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do tego egzaminu, będą przeprowadzane w następujących terminach:

  • egzaminy pisemne – 20 sierpnia 2019r. (wtorek), godz. 9.00.
  • egzaminy ustne – 20 - 21 sierpnia 2019r.

Szczegółowa informacja o terminie i miejscu zdawania egzaminów będzie ogłoszona po 5 sierpnia 2019r.

powrót