SZKOLNY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY „LEKTURA Z OKŁADKĄ”

REGULAMIN

I. Cele konkursu:

1. Zachęcenie młodzieży do tworzenia i prezentowania własnej twórczości.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, a także popularyzowanie czytelnictwa.

3. Popularyzowanie sztuki plastycznej.

4. Stwarzanie uczniom możliwości ukazania swej wiedzy i talentu, kreatywności.

5. Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, plastycznych.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza W Policach w 3 kategoriach wiekowych:

I-III Szkoły Podstawowej

IV- VIII Szkoły Podstawowej

Wszystkich uczniów Szkoły Ponadpodstawowej (liceum i technikum, branżowa)

2. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach.

3. Uczestnik konkursu ma za zadanie stworzyć okładkę do wybranej przez siebie lektury, omawianej na lekcjach języka polskiego na swoim poziomie edukacyjnym.

4.Forma pracy – dowolna (np. kredki, flamastry, farby, pastele, bibuła, wycinanki, ozdoby). Wielkość okładki nie może przekraczać formatu A4.

5. Okładka musi zawierać następujące elementy: musi być ilustracją związaną z wybraną lekturą, nawiązywać do niej dosłownie lub metaforycznie, posiadać autora utworu, tytuł utwory, może zawierać słowa klucze lub cytaty związane z treścią, zachęcające do przeczytania książki.

6. Pracę konkursową należy złożyć u nauczycielki języka polskiego Irminy Przewoźniak – Wiercioch, do swojego wychowawcy (klasy I – III) lub swojego polonisty (pozostałe klasy) do dnia 20.12.2019r.

7.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16.01.2020r. Uczniowie zostaną poinformowani o godzinie oraz miejscu spotkania.

III. Kryteria oceniania:

• twórczy charakter pracy, estetyka, oryginalność, samodzielność

• poprawność stylistyczna, językowa, zapisu, celność użycia środków perswazyjnych, retorycznych

• nawiązanie motywami do treści lektury

IV. Nagrody:

- dyplom dla każdego uczestnika

- nagroda rzeczowa dla laureatów w każdej kategorii

- dodatkowe punkty za aktywność po uzgodnieniu z nauczycielem plastyki lub języka polskiego

Serdecznie zapraszam

Irmina Przewoźniak - Wiercioch

powrót