Rekrutacja do 1 klasy Szkoły Podstawowej - zmiana zasad, zmiana terminu!
Szanowni Państwo,
z uwagi na zamknięcie szkół rekrutacja do 1 klasy Szkoły Podstawowej zostanie wydłużona - składanie podań do 1 klasy zostaje przedłużone do 22 kwietnia 2020r. Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją, zmienione zostają zasady rekrutacji do 1 klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Podania przyjmowane będą dwoma sposobami:
1. Wysłanie skanu (bądź zdjęcia) wypełnionego podania i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki sek@zspolice.pl, lub
2. Listem za pośrednictwem poczty.
Informuję również, że egzamin sprawnościowy zostanie przeprowadzony winnym terminie, o czym będziemy informować. Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej www.zspolice.pl
 
 
Podanie do klasy 1
 
Agata Jarymowicz
dyrektor
Zespołu Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza
w Policach
powrót