POLSKO - NIEMIECKIE SPOTKANIE W TRZEBIEŻY
W dniach 25-27.09.2019 r. uczniowie klasy 7PA uczestniczyli w polsko-niemieckim projekcie. Spotkanie miało na celu lepsze poznanie sąsiada oraz nawiązanie znajomości z niemieckimi uczniami, z którymi już w niedalekiej przyszłości uczniowie naszej szkoły będą kontynuować naukę niemiecko - polskim gimnazjum EDPG Loecknitz. Program wyjazdu był wypełniony różnymi zabawami sportowymi i zajęciami integracyjnymi. Uczniowie wykonali wspólnie projekt: młodzież polska-młodzież niemiecka (podobieństwa i różnice). Efekty swojej pracy zaprezentowali przy wspólnym ognisku. Do domu wróciliśmy uśmiechnięci i zadowoleni, z mnóstwem miłychwspomnień.
Sandra Jarosławska
Gabriela Morawska
Anna Musielak
powrót