"Mój zawód-moja pasja"
Szanowni Uczniowie!
Przypomnienie o konkursie dla uczniów szkoły branżowej pn."Mój zawód-moja pasja". Jego głównym celem jest wyłonienie utalentowanej, kreatywnej młodzieży. Konkurs jest realizowany tylko drogą online. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu :plakatu, splotu reklamowego,etiudy filmowej,poster lub komiksu.
W konkursie przewidziane są wyróżnienia w kategoriach:
1. prezentacja indywidualna
2. Prezentacja zbiorowa (maksymalnie 3 osoby)
3. Najciekawsza forma prezentacji
4. Kreatywność
5. Innowacyjność
Prace należy dostarczyć na nośnikach elektronicznych lub pocztą elektroniczną w formie PDF (poster, plakat,komiks), do odtworzenia na media player, youtube (splot reklamowy, etiuda filmowa) do 26 listopada 2020r.
powrót