Młodzieżowy Klub Historyczny
W tym roku szkolnym kontynuujemy współpracę z Fundacją im. Kazimierza i Zofii Moczarskich w Warszawie. Jej efektem jest działający w naszej szkole Młodzieżowy Klub Historyczny. Informacje o klubach są tutaj: http://nagrodamoczarskiego.pl/index.php/front/kluby. Uczniowie otrzymali dziesięć książek historycznych, które są nominowane do najlepszej książki historycznej roku 2019. Zapoznali się z nimi, następnie każdy z członków napisał recenzję jednej z wybranej przez siebie pozycji.
Za nami wyjazd do Warszawy (8-10 grudnia), gdzie na trzydniowych warsztatach z przedstawicielami klubów z całej Polski wybraliśmy laureatkę – Urszulę Glensk i jej książkę „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew”.
Podczas Gali Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego wręczono w Pałacu Rzeczypospolitej nagrodę główną Oldze Linkiewicz za „Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”, natomiast Urszula Glensk otrzymała nagrodę specjalną – Młodzieżowych Klubów Historycznych.
W trakcie wyjazdu mieliśmy możliwość odwiedzenia redakcji „Polityki”, wzięliśmy udział w ciekawych spotkaniach z redaktorami i autorami znanych tekstów historycznych.
Dorota Kobylińska – Huk
powrót