Klasa 3LAD na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece

24.10.2019 klasa 3LAD wraz z nauczycielkami języka polskiego Irminą Przewoźniak – Wiercioch i Katarzyną Hałaczkiewicz uczestniczyła w spotkaniu na temat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, które zorganizowała Miejska Biblioteka w Policach. Gościem, wygłaszającym prelekcję, była pani Cecylia Judek, pełniąca do końca 2018 roku funkcję starszego kustosza i sekretarza naukowego Książnicy Pomorskiej. Obecnie pracująca w Sekcji Rękopisów Muzeum Literackiego w Dziale Zbiorów Specjalnych. W ubiegłym roku otrzymała tytuł Zachodniopomorskiego Bibliotekarza Roku 2017.

Irmina Przewoźniak - Wiercioch
 

powrót