INFORMACJE O KLASIE WOJSKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach od 2000 roku współpracuje na mocy porozumienia z 12 Brygadą Zmechanizowaną im. Gen. J. Hallera w Szczecinie na podstawie porozumienia o współpracy między MON i MEN z 20 czerwca 2000 roku, a następnie porozumienie z dnia 07 listopada 2014 roku w oparciu o Decyzję nr 187/MON z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz.Urz.MON nr 12, poz 131 z późn.zm.).
Nasza szkoła współpracuje także na mocy porozumienia z WKU Szczecin.  

W szkole zajęcia wojskowe realizowane są od 20 lat. Z powodzeniem uczniowie łączą naukę ze swoją pasją. W szkole opracowano program zajęć dodatkowych „Przysposobienie Obronne” przewidujący kształcenie uczniów w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Ponadto program przewiduje w każdym roku szkolenia dwa obozy kondycyjne, na którym uczniowie klas wojskowych doskonalą umiejętności zdobyte w toku szkolenia specjalistycznego.
Szkolenie taktyczne klas wojskowych prowadzone jest w oparciu o współpracę z 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie, zajęcia strzeleckie odbywają się na prywatnej strzelnicy Delve w Szczecinie oraz na strzelnicy Stowarzyszenia Miłośników Broni Czarnoprochowej i sportowej „GRAJCAR” (była strzelnica WOP), zajęcia ogólnowojskowe  z nauczycielem Przysposobienia Wojskowego prowadzone są na terenie szkoły, a także Powiatu Polickiego i miasta Szczecin. Są to m.in.: wymarsze 40 km dzienne i nocne, „bytowanie” w lesie z elementami S.E.R.E., nauka samoobrony, nauka organizacji Stanowisk Dowodzenia szczebla batalionu, zasad organizacji łączności oraz przestrzegania korespondencji radiowej, regulaminów i musztry. W planie jest organizacja skoków spadochronowych w oparciu o Aeroklub w Szczecinie, a także kurs płetwonurkowy organizowany przez Fundację Diving Team 24. Wszyscy uczniowie klas wojskowych trenują sztuki walki.
W roku 2019 reprezentacja klasy wojskowej uzyskała następujące wyniki:
- Pierwsze miejsce w Zachodniopomorskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych
- Pierwsze miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo- Obronnych w Drawsku Pomorskim pod patronatem Ministra MON.
- Pierwsze miejsce w Zawodach Sportowo Obronnych w województwie zachodniopomorskim – kwalifikacje do V Zlotu Klas Mundurowych w Żaganiu
- Ósme miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem
- Dziesiąte miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo – Obronnych w V Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu
- Reprezentacja Klasy Wojskowej otrzymała Flagi Państwowe o Premiera Rzeczypospolitej Mateusza Morawieckiego
- Uczniowie Klasy Wojskowej odsłaniali Herb Polic w uroczystości przedstawicieli Powiatu Polickiego oraz obecności Wojewody Zachodniopomorskiego i Premiera Polski.

- Uczniowie biorą udział w poczcie flagowym w różnych okolicznościach.
Zamierzone osiągnięcia ucznia klasy wojskowej
W wyniku realizacji programu nauczania Przysposobienia Wojskowego oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych uczeń:

1. Wie, jakie są założenia polskiej polityki bezpieczeństwa, które określają podstawowe zasady polityki naszego kraju w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz zna doskonale systemu obrony RP.

2. Potrafi kierować małym zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożenia, zna podstawowe zasady organizacji i zarządzania, kierowania i dowodzenia oraz przywództwa, umie je zastosować w praktyce.

3. Zna zasady taktycznego działania pojedynczego strzelca.

4. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w teorii i praktyce.

5. Zna korpusy i stopnie wojskowe.

6. Zna zasady musztry wojskowej.

7. Potrafi działać i dostosować się do różnych sytuacji i trudnych warunków, jest zaradny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny za siebie i innych, umie pokierować akcją ratowniczą.

8. Umie w sposób bezpieczny posługiwać się bronią strzelecką

9. Prezentuje wysoką sprawnością fizyczną.

10. Aktywnie uczestniczy w zajęciach programowych i doraźnych akcjach, organizowanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia

11. uczestniczy w obozach szkoleniowych

Szkoła kształci ok. 1200 uczniów we wszystkich typach Szkół, dysponuje internatem dla 250 uczniów, własną stołówką zapewniającą całodzienne wyżywienie i bogatą bazą dydaktyczną  oraz sportową:
- hala sportowo – widowiskowa ze ścianką wspinaczkową,
- sala gimnastyczna,
- 2 siłownie
- sala do squasha,
- basen kryty 25m
- boisko „Orlik”,
- boisko do koszykówki,
- strzelnica łucznicza.
Uczniowie noszą umundurowanie w dniach szkolenia wojskowego oraz na obozach i uroczystościach
W Statucie Szkoły jest zapis o prowadzeniu działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie  obronności państwa.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę:
Kpt.  Adam Pociecha
mgr. inż. Akademii Marynarki Wojennej, nurek, miner, kierownik nurkowania, instruktor nurkowania, instruktor szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia NATO, dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą NATO SECRET.
chor. Radek Gołczyński
Nauczyciel przysposobienia wojskowego –po 17 letniej służbie w 17 bsap (szef łączności batalionu), bcz 12 BZ, 1 bpzmot 12 BZ (starszy instruktor), aktualnie żołnierz 14 ZBWOT.
Należy dodać, że naszych  11 uczniów wstąpili do 14 Zachodniopomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie w klasie wojskowej wykorzystali do zakwalifikowania się do tej formacji wojska. W obecnej chwili służą aktywnie w akcji zabezpieczeńia spółeczeństwa przed koronawirusem COVID-19. Pracują, nabierają doświadczenia w kryzysowych działaniach i dostają pensję.
Jednocześnie do tej formacji dostali się również inni nauczyciele i pracownicy szkoły m.in.: nauczyciel klasy wojskowej i inni nauczyciele, którzy zauważyli pozytywne aspekty pracy w wojsku i szkolenia w klasie wojskowej.
Dodatkowo trzeba wspomnieć, że około 70% uczniów klas wojskowych wstępuje do armii. W tym roku z 18 uczniów klasy wojskowej 12 chce wstąpić do Akademii Wojsk  Lądowych we Wrocławiu.
W tym roku decyzją Kuratorium Oświaty klasa wojskowa z naszej szkoły została wybrana do reprezentowania województwa zachodniopomorskiego w VI Zlocie Klas Mundurowych w Polsce gdzie będziemy brali udział w zawodach sportowo- obronnych, strzeleckich i musztry. Planujemy zająć pierwsze miejsce w Polsce.
Wstąp Do Najlepszej Klasy Wojskowej w województwie zachodniopomorskim. .
powrót