Grupa dwujęzyczna w klasach pierwszych Technikum Zawodowego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach!!!


PONADZAWODOWY JĘZYK NIEMIECKI
oraz
NIEMIECKI DYPLOM JĘZYKOWY DSD I PRO DLA UCZNIÓW TECHNIKUM ZAWODOWEGO

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Technikum Zawodowym Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  zostanie utworzona  dwujęzyczna grupa językowa z rozszerzoną ilością godzin języka niemieckiego. Uczniowie naszego technikum jako nieliczni w Polsce będą mogli uczyć się języka niemieckiego używanego w środowisku zawodowym w zakresie rozszerzonym, a następnie bezpłatnie podejść do niemieckiego egzaminu językowego DSD I PRO, dzięki któremu mogą otrzymać NIEMIECKI DYPLOM JĘZYKOWY DEUTSCHES SPRACHDIPLOM DSD I PRO, potwierdzający ich znajomość języka niemieckiego zawodowego.

EGZAMIN JĘZYKOWY DEUTSCHES SPRACHDIPLOM DSD I PRO (A2/B1)

  •  ukierunkowany jest na kształcenie zawodowe
  •  certyfikuje znajomość języka niemieckiego młodzieży od 16 roku życia, którzy planują kształcenie zawodowe lub je już rozpoczęli
  •  nauczany jest język niemiecki ponadzawodowy, używany w środowisku praktyk i kształcenia w zakładzie pracy
  •  spełnia wymogi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH!!!

 

Wioletta Wolańska

Maren Schemmel

Nauczyciele języka niemieckiego

powrót