E-learning - wyzwanie współczesnej szkoły

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza uzyskał dofinansowanie w wysokości 330788,84euro w ramach projektu„E-learning- wyzwanie współczesnej szkoły” współfinansowany z programu Funduszy Małych Przedsiębiorstw Interreg.

Celem projektu jest mobilna współpraca placówek oświatowych Zespołu Szkół  im. Ignacego Łukasiewicza oraz EDPG w Löcknitz, realizowana poprzez prowadzenie zajęć online. Ze środków zostanie zakupiony sprzęt do prowadzenia zdalnego nauczania, w postaci laptopów, monitorów, oprogramowania komputerowego.

 

Kinga Tondel

powrót